Theo đó, thực hiện Kế hoạch công tác Thanh tra năm 2020, Uỷ ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo Thanh tra thành phố, Thủ trưởng các cấp, các ngành triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã tiến hành 45 cuộc thanh tra hành chính, 926 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 2244 cá nhân, tổ chức. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 813 đơn vị, cá nhân sai phạm về tinh tế với số tiền 26,255 tỷ đồng. Đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 5,743 tỷ đồng, kiến nghị xử lý bằng hình thức khác 20,512 tỷ đồng đã thu hồi 3,97 tỷ đồng. Đồng thời, ban hành 23 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 2,875 tỷ đồng, đã thu hồi 2,252 tỷ đồng, đôn đốc 36 đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố với số tiền nợ bảo hiểm: 23,261 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp cũng được chú trọng. Thanh tra thành phố đã tổ chức triển khai hiện quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra nhằm tránh chồng chéo góp phần giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm thời gian phục vụ cộng đoàn thanh tra, kiểm tra, tập trung cho sản xuất kinh doanh, tránh gây phiền hà, sách nhiễu cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực được phân công.

Về công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các cấp triển khai thực hiện hiệu quả, giải quyết kịp thời vụ việc mới phát sinh ngay tại địa phương, cơ sở, hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp góp phần ổn định an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội. Toàn thành phố tổ chức 2374 lần tiếp công dân (3645 lượt người), giảm 13,77% so với cùng kỳ năm 2019 với 1.749 vụ việc (khiếu nại, tố cáo, kiến nghị) giảm 14,9% so với cùng kỳ năm 2019; có 92 lượt đoàn đông người với 851 lượt người, 75 vụ việc, giảm 34,78% so với cùng kỳ năm 2019 (75/115). Việc thi hành kết luận giải quyết tố cáo có hiệu lực pháp luật được các cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo quy định pháp luật. Qua giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền lập lại trật tự quản lý đất đai. Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời nguyện vọng của người dân, hạn chế đơn thư gửi vượt cấp, phát sinh điểm nóng, ảnh hưởng tình hình an ninh chính trị - xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác thanh tra, tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố đã đạt kết quả tích cực. Triển khai các cuộc thanh tra được tiến hành chủ động, kịp thời, tập trung vào một số lĩnh vực được dư luận quan tâm như công tác quản lý, kiểm soát thu, chi tài chính trên địa bàn thành phố, việc chấp hành chính sách pháp luật về thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các doanh nghiệp. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, nhất là các địa phương có nhiều dự án triển khai, phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, việc tiếp nhận, xử lý đơn thư được quan tâm, giải quyết khiếu nại tố cáo thực hiện đúng quy định pháp luật, việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng chặt chẽ, tập trung chỉ đạo đối với các vụ việc đông người, tồn đọng phức tạp, kéo dài, qua đó tình hình an ninh chinh trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, không có điểm nóng về khiếu nại, tố cáo.

Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp, nhất là khiếu kiện về đất đai, đền bù, việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật còn chưa dứt điểm, một số vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố nhưng chưa được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, công tác rút kinh nghiệm qua thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa được thường xuyên, một số Đoàn thanh tra đã hoàn thành việc xác minh, còn chậm ban hành kết luận.

Do đó, trong thời gian tới, UBND thành phố yêu cầu Thanh tra tỉnh, các Sở, Ban ngành tiếp tục thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được UBND thành phố phê duyệt. Tăng cường thanh tra việc chấp hành pháp luật về trách nhiệm thủ trưởng trong công tác quản lý đất đai, tiếp công dân và xử lý đơn thư đối với Chủ tịch UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với Thủ trưởng các cấp, ngành trong công tác thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực thi hành. Tập trung rà soát, tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Triển khai đồng bộ về thực hiện thủ tục hành chính ở lĩnh vực ngành thanh tra, đặc biệt là thực hiện một số thủ tục qua dịch vụ bưu chính công ích, tiết kiệm thời gian đi lại và chi phí của công dân./.

Dương Thái