leftcenterrightdel
 Một buổi công bố Quyết định của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: thanhtra.vinhphuc.gov.vn

Theo đó, Thanh tra tỉnh đã triển khai 21 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm trên 4.266 triệu đồng và 4.616 m2 đất, kiến nghị thu hồi gần 2.133 triệu đồng và 1.200 m2 đất, đã thu 1.714 triệu đồng; Thanh tra các huyện, thành phố, sở ngành triển khai 51 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm 1.774 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 480 triệu đồng. Nội dung thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai; quản lý Nhà nước về tài chính, ngân sách; thanh tra trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN); kiểm tra trách nhiệm trong việc tham mưu, chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và quản lý Nhà nước đối với các cơ sở liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, toàn Ngành đã thực hiện 11 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN; đôn đốc, thực hiện 61 Kết luận thanh tra; kiến nghị về kinh tế trên 6.058 triệu đồng và 4.616 m2 đất, kiến nghị xử lý hành chính 42 tổ chức và 18 cá nhân.

Qua thanh tra, xác định một số đơn vị chưa quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư như: chưa thực hiện niêm yết công khai nội quy, lịch tiếp công dân tại phòng tiếp công dân và ban hành thông báo lịch tiếp công dân chưa đúng theo quy định; giải quyết một số vụ việc còn chậm; ghi chép sổ sách tiếp công dân, theo dõi đơn thư chưa đầy đủ.

Ngoài ra, các cơ quan thanh tra chuyên ngành cũng đã triển khai 268 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 935 tổ chức và cá nhân; ban hành 172 kết luận và 591 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân. Tổng số tiền vi phạm gần 10.414 triệu đồng, kiến nghị thu hồi trên 3.231 triệu đồng, xử phạt hơn 3.677 triệu đồng, đã thu khoảng 6.423 triệu đồng. Các cuộc thanh tra, kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, an toàn giao thông vận tải, các hoạt động dịch vụ văn hóa, y tế, thông tin và truyền thông, an toàn thực phẩm… Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã xử lý, chấn chỉnh những vi phạm của các tổ chức, cá nhân; đồng thời, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý về ngành, lĩnh vực phụ trách.

Từ đầu năm đến nay, nhờ sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động xây dựng Kế hoạch thanh tra và hướng dẫn thanh tra các huyện, thành phố, sở ngành xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch UBND cùng cấp phê duyệt; tổ chức tốt xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Các cuộc thanh tra được triển khai theo kế hoạch và thời hạn theo quy định, nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm nhằm ổn định tình hình phục vụ tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Đồng thời, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý; công tác đôn đốc, kiểm tra thực hiện các quyết định, kết luận thanh tra được tăng cường góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước trong công tác thanh tra./.

Hà Tuấn