Cụ thể, công trình đường Bê tông xi măng giao thông liên thôn, bản với hạng mục Nâng cấp đường vào khu sản xuất các thôn xã Vĩnh Sơn được UBND tỉnh phê duyệt tổng mức đầu tư 14.989.900.000 đồng.

Qua thanh tra việc khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế - dự toán, cho thấy, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được lập chưa phù hợp với thiết kế cơ sở, Chủ đầu tư chưa kiểm tra, rà soát giữa khối lượng thực tế với thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thẩm định trước khi trình cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt, dẫn đến sai sót về giá trị khối lượng khảo sát, giá trị dự toán, chi phí thiết kế và chi phí khác.

Công tác thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán áp dụng các hệ số quản lý chi phí sai làm tăng giá trị dự toán đối với chi phí tư vấn và chi phí quản lý dự án số tiền 89.157.500 đồng.

Qua thanh tra cho thấy, công tác thanh toán của Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn, đơn vị thi công còn một số khuyết điểm, sai phạm, cụ thể: Công ty TNHH Xây dựng Tấn Thành đã thi công hoàn thành hạng mục mặt đường bê tông xi măng với tổng chiều dài 5.882,93m (theo hợp đồng xây dựng số 16/2018/HĐ-XD thì chiều dài cả dự án phải thi công là 6.852,92m).

leftcenterrightdel
UBND Huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định. Ảnh minh họa - Internet 

Đến thời điểm hiện tại, công trình đang thi công xây dựng và đã được nghiệm thu, thanh toán với giá trị 8.068.986.000 đồng, trong đó khối lượng xi măng tỉnh hỗ trợ là 794,915 tấn với giá trị là 1.168.524.903 đồng. Thực tế, Công ty TNHH Xây dựng Tấn Thành đã nhận đủ xi măng tỉnh cấp cho công trình từ Công ty Cổ phần BICEM là 1.159,9 tấn với giá trị 1.705.053.000 đồng.

Khi phát hành hồ sơ mời thầu, Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu đã không nêu rõ chi tiết, cụ thể việc tỉnh hỗ trợ xi măng đối với phần bê tông mặt đường. Ban quản lý Dự án đầu tư và xây dựng huyện Vĩnh Thạnh khi thanh toán cho Công ty TNHH Xây dựng Tấn Thành đã không giảm trừ tiền xi măng tỉnh hỗ trợ đối với hạng mục bê tông xi măng mặt đường và các hệ số quản lý chi phí đầu tư xây dựng với tổng số tiền 1.930.916.568 đồng.

Theo báo cáo giải trình của Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Vĩnh Thạnh, nguyên nhân không giảm trừ phần xi măng tỉnh hỗ trợ là do khối lượng thi công công trình chưa hết phần xi măng được cấp theo quyết định phê duyệt hiện nay công trình đang thi công dở dang; đơn vị sẽ khấu trừ tiền xi măng tỉnh hỗ trợ khi đơn vị thi công lên hết khối lượng thi công phần bê tông vào lần thanh toán sau.

“Những khuyết điểm, sai phạm nêu trên trách nhiệm thuộc về UBND huyện Vĩnh Thạnh mà trực tiếp là Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD huyện. Ngoài ra, các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, đơn vị thẩm tra và đơn vị thi công cũng phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần việc của đơn vị mình đối với những khuyết điểm, sai phạm”, Thanh tra tỉnh khẳng định.

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; xét tính chất, mức độ khuyết điểm, sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường vào khu sản xuất các thôn xã Vĩnh Sơn (giai đoạn 1) của dự án đường Bê tông xi măng giao thông liên thôn, bản do UBND huyện Vĩnh Thạnh làm Chủ đầu tư, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Vĩnh Thạnh cần tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng công trình, từ khâu kiểm tra hồ sơ ban đầu đến công tác kiểm tra đôn đốc, giám sát chặt chẽ các bước thực hiện hợp đồng của các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu xây lắp... nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng, khối lượng, yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật đối với các dự án được cấp có thẩm quyền giao cho Ban QLDA quản lý.

Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Vĩnh Thạnh và UBND huyện Vĩnh Thạnh tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, sai phạm; đồng thời, có biện pháp khắc phục kịp thời những khuyết điểm, sai phạm, đưa các hoạt động của đơn vị đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Nhà nước.

Mặt khác, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Vĩnh Thạnh thu hồi đầy đủ số tiền: 247.068.530 đồng do thanh toán sai cho đơn vị thi công, đơn vị tư vấn; yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Vĩnh Thạnh thực hiện giảm trừ thanh, quyết toán đối với chi phí xây lắp, chi phí dự phòng và chi phí hạng mục chung với số tiền 76.857.537 đồng.

Nhằm giúp cho công tác quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn huyện đi vào nề nếp, đúng quy định của Nhà nước, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải theo chức năng quản lý của mình cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn UBND huyện và Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Vĩnh Thạnh./.

Lan Anh