Báo cáo tại buổi làm việc, Tổng biên tập Tạp chí Thanh tra Dương Quốc Huy cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, hiện nay Tạp chí Thanh tra đang xuất bản thường xuyên 2 ấn phẩm: Tạp chí Thanh tra in và Tạp chí Thanh tra điện tử ThanhtraVietNam.vn. Trong đó, Tạp chí in xuất bản 1 tháng/kỳ. 10 tháng đầu năm 2017, Tạp chí xuất bản được 10 số Tạp chí đã phản ánh kịp thời, đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho Thanh tra Bộ, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, phổ biến những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn, tổng kết những mặt làm được và chưa được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác của ngành Thanh tra.

leftcenterrightdel
Phó Tổng Thanh tra Bùi Ngọc Lam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc 

Tạp chí Thanh tra điện tử được vận hành hàng ngày, nội dung các chuyên mục đăng tải nhiều tin tức mang tính thời sự, phản ánh về hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; hoạt động của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương. Đặc biệt, các tin, bài đảm bảo thông tin kịp thời về kết quả hoạt động cũng như kế hoạch công tác của ngành Thanh tra; cung cấp thường xuyên và kịp thời những thông tin cần thiết cho đội ngũ cán bộ thanh tra; tuyên truyền giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về công tác thanh tra, về hoạt động của ngành Thanh tra. Ngoài ra, Tạp chí điện tử Thanhtravietnam.vn còn cập nhật, cung cấp kịp thời, thường xuyên những văn bản mới ban hành, qua đó giúp cho các cán bộ quản lý, nhất là cán bộ ngành Thanh tra trong việc nghiên cứu, tìm hiểu văn bản liên quan đến lĩnh vực hoạt động của mình.

Có thể khẳng định, thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, mọi vướng mắc, khó khăn của Tạp chí Thanh tra đều được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giải quyết kịp thời. Cùng với đó, tập thể công chức, viên chức, người lao động Tạp chí Thanh tra luôn là một khối thống nhất, đoàn kết, mọi người luôn đồng lòng, quyết tâm xây dựng đơn vị nên mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng đơn vị vẫn vượt qua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giải quyết dứt điểm một số tồn tại từ nhiều năm trước để đưa Tạp chí ngày càng vững mạnh và phát triển bền vững. 

leftcenterrightdel
 Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra Dương Quốc Huy báo cáo tình hình công tác 10 tháng đầu năm 2017

Tuy nhiên, Tạp chí Thanh tra vẫn còn những hạn chế như số lượng phát hành Tạp chí còn thấp, các phòng đều chưa có Trưởng phòng, mỗi phòng chỉ có 01 Phó Trưởng phòng phụ trách phòng, riêng Phòng Truyền thông và Phát hành còn chưa có lãnh đạo phòng, hiện nay đang tạm thời giao một đồng chí Phó Vụ trưởng trực tiếp phụ trách, vì vậy rất khó khăn cho triển khai công việc dẫn đến chất lượng công việc chưa thật sự cao. Mặt khác, do phải di chuyển thay đổi trụ sở nhiều nên các trang thiết bị làm việc bị hỏng, tâm lý mọi người bị ảnh hưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đã đạt được của Tạp chí Thanh tra trong 10 tháng đầu năm 2017. “Về cơ bản 10 tháng đầu năm Tạp chí Thanh tra đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ đó tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm và năm 2018 - kỷ niệm 40 năm thành lập Tạp chí Thanh tra”, Phó Tổng Thanh tra khẳng định. Đồng chí Bùi Ngọc Lam cho rằng, để đạt được những kết quả đó là nhờ sự cố gắng nỗ lực của lãnh đạo Tạp chí Thanh tra, tinh thần đoàn kết của tập thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị cùng sự quan tâm của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cũng như sự phối hợp của các cục, vụ, đơn vị. Đồng thời, Phó Tổng Thanh tra cũng chia sẻ với những khó khăn hiện tại mà Tạp chí đang gặp phải như chưa có sự ổn định về trụ sở đơn vị, chưa kiện toàn được bộ máy cấp phòng, đội ngũ phóng viên mỏng,...

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi làm việc

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm cũng như trong thời gian tới, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu Tạp chí cần nỗ lực, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2017. Đồng thời, xây dựng phương án nhân sự cụ thể, triển khai thực hiện xây dựng kế hoạch năm 2018 đảm bảo nâng cao chất lượng của Tạp chí in cũng như Tạp chí điện tử, đảm bảo hoạt động đúng với tôn chỉ, mục đích cũng như đạo đức nghề nghiệp, nhất là tạo được sự khác biệt, có định hướng riêng biệt cho Tạp chí in và Tạp chí điện tử, nội dung đi sâu vào các hoạt động của ngành Thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam tin tưởng và mong rằng, Tạp chí Thanh tra tiếp tục đoàn kết, xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, tận tụy, trách nhiệm; các cục, vụ, đơn vị liên quan cùng phối hợp, giúp đỡ để Tạp chí ngày càng phát triển./.

Trần Huy