Buổi bồi dưỡng, hướng dẫn sử dụng phần mềm nhằm thực hiện tốt Kế hoạch số 1928/KH-TTCP ngày 06/11/2020 về đào tạo, hướng dẫn sử dụng hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN.

Đại diện Thanh tra Chính phủ có ông Nguyễn Hữu Hòa, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp phát biểu khai mạc chương trình tập huấn.

                                          

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi tập huấn (Ảnh: NX)
Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN giúp cán bộ làm công tác tổng hợp nhập liệu, kiểm soát, tổng hợp và phát hành báo cáo tại Thanh tra các bộ, ngành, địa phương trong toàn quốc; hiểu rõ quy trình xử lý theo luồng đối với từng nghiệp vụ, từng cấp sử dụng khi tác nghiệp trên phần mềm. Hỗ trợ cán bộ nhập liệu, kiểm soát, tổng hợp và phát hành báo cáo theo các biểu mẫu được quy định tại dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ.

Triển khai sử dụng Phần mềm tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đối với hoạt động báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN khoa học hơn trong việc ứng dụng kỹ thuật, công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước nói chung, cũng như trong thu thập thông tin, xử lý dữ liệu về công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN nói riêng./.

Ngọc Xinh