Thực hiện Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 30/12/2019 của UBND Thành phố về tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 và Kế hoạch số 97/KH-TTr ngày 22/01/2020 của Thanh tra Thành phố về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2020, Thanh tra Thành phố tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo cho hơn 80 cán bộ, công chức phụ trách công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các sở, quận, huyện.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị tập huấn 

Tại hội nghị tập huấn, Phó Chánh Thanh tra Lê Đắc Cảnh đã báo cáo, truyền đạt những nội dung cơ bản quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo. Ngoài ra, các học viên còn được trao đổi, thảo luận một số nội dung về nghiệp vụ trong hoạt động thực tiễn, nhất là trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo. 

Thông qua tập huấn, giúp lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn nâng cao nhận thức, kiến thức chuyên môn; đồng thời, giải đáp những vướng mắc trong thực tế và khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế đơn thư vượt cấp, khiếu nại đông người.

Đình Thuyết