Đồng thời, Bộ GD&ĐT tiếp tục triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 đã được phê duyệt. Cụ thể, sẽ tiến hành thanh tra hành chính tại Trường ĐH Nha Trang, Trường ĐH Tây Bắc.

Mặt khác, thanh tra chuyên ngành thi THPT quốc gia năm 2019; thanh tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giao thông vận tải; thanh tra việc thực hiện các quy định dạy thêm, học thêm, thu chi tài chính; thanh tra việc tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh, xét tuyển và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019.

leftcenterrightdel
 Trong Quý III/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thanh tra thi THPT quốc gia năm 2019 (ảnh internet)

Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg khối các sở giáo dục đào tạo; kiểm tra công tác thanh tra, việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, công tác PCTN tại một số đơn vị trực thuộc Bộ.

Đặc biệt, Bộ sẽ tiến hành thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm và tiếp tục thực hiện công tác theo dõi, xử lý sau thanh tra.

Trước đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ GD&ĐT đã thực hiện 01 cuộc thanh tra hành chính; ban hành 02 Kết luận thanh tra (đối với 02 đơn vị từ Quý IV 2018 chuyển sang).

Mặt khác, thực hiện 05 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 22 đơn vị và 04 cuộc kiểm tra đối với 17 đơn vị. Ban hành 11 kết luận thanh tra và 07 Thông báo kết quả kiểm tra.

Qua xác minh đơn, thư phản ánh đã thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với Trường Đại học Trưng Vương về việc tổ chức đào tạo thạc sĩ ngoài trụ sở chính khi chưa được phép. Số tiền xử phạt: 30.000.000 đồng.

Có thể khẳng định, kết quả thanh tra, kiểm tra đã góp phần phòng ngừa, phát hiện những sai phạm, hạn chế, thiếu sót trong quản lý và kịp thời kiến nghị xử lý vi phạm, đề xuất các biện pháp khắc phục, góp phần chấn chỉnh, duy trì kỷ cương, nền nếp trong hoạt động giáo dục./.

Minh Nguyệt