Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, Trưởng ban Tiếp công dân TƯ Nguyễn Hồng Điệp cho biết, năm 2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp, các ngành đã quyết liệt trong chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo (KN,TC) đông người, phức tạp, kéo dài. Tổ công tác theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm tổ trưởng đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo giải quyết đối với những vụ việc nổi cộm tại một số địa phương.

Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã ban hành Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN,TC, đông người, phức tạp, kéo dài. Qua đó thúc đẩy cả hệ thống chính trị vào cuộc trong việc giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài trong phạm vi cả nước, tạo được sự quan tâm và đồng thuận của người dân. Mặc dù vậy, tình hình khiếu kiện của công dân trên địa bàn Thủ đô và tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Trung ương, Quốc hội, các sự kiện chính trị của đất nước và các ngày lễ, Tết vẫn còn có những diễn biến phức tạp.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2019, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 4.697 lượt với 18.566 công dân đến trình bày 3.602 vụ việc, trong đó: KN 2.117 vụ việc, TC 503 vụ việc, phản ánh và kiến nghị 982 vụ việc; có 525 lượt đoàn đông người tập trung khiếu kiện tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương. Trụ sở đã phát hành 2.095 văn bản hướng dẫn công dân và 343 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; có 59 báo cáo lãnh đạo TTCP xin ý kiến chỉ đạo về các vụ việc phức tạp.

Ban Tiếp công dân TƯ đã tiếp nhận 13.802 đơn thư gửi đến TTCP và Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, đã xử lý 13.632 đơn, còn 170 đơn đang xử lý. Trong số đơn đã xử lý có 4.348 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 32% (khiếu nại 3.546 đơn, tố cáo 205 đơn, kiến nghị và phản ánh 597 đơn) và 9.284 đơn không đủ điều kiện xử lý. Qua xử lý đơn, đã phát hành 3.889 văn bản hướng dẫn, 457 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết, trong đó báo cáo trình lãnh đạo TTCP chuyển 64 vụ việc đến các cục, vụ, đơn vị để kiểm tra, xem xét theo địa bàn được phân công, 2 văn bản đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bên cạnh đó, để hạn chế việc công dân tập trung đông người KN, TC dài ngày tại Hà Nội, Ban đã chủ động phối hợp với UBND một số tỉnh, thành phố tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở để vận động công dân trở về địa phương và tham gia đối thoại tại địa phương với nhiều vụ việc phức tạp của công dân như: 28 công dân KN, TC về quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, TP Hồ Chí Minh; 70 công dân quận 9 KN liên quan đến Khu công nghệ cao quận 9, thành phố Hồ Chí Minh; Công ty gốm sứ Đồng Tâm và đại diện 38 hộ dân ở TP Biên Hòa…Đồng thời, tập trung phục vụ Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo giải quyết một số vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài.

Đặc biệt, Ban đã tham mưu giúp lãnh đạo TTCP ban hành văn bản gửi địa phương về việc tăng cường công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán, thời gian diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ -Triều và các kỳ họp của Quốc hội. Đồng thời tham mưu trong việc xây dựng Kế hoạch số 1248/KH-TTCP ngày 26/7/2019 tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nghiên cứu, đề xuất và chuẩn bị nội dung để Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân. Tham mưu giúp lãnh đạo TTCP ban hành văn bản gửi địa phương về việc tăng cường công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán, thời gian diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ -Triều và các kỳ họp của Quốc hội. Đồng thời tham mưu trong việc xây dựng Kế hoạch số 1248/KH-TTCP ngày 26/7/2019 tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng….

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Trưởng Ban Tiếp công dân TƯ Nguyễn Hồng Điệp cho biết, Ban Tiếp công dân Trung ương tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 705/QĐ-TTCP ngày 6/8/2018 của TTCP, đặc biệt tập trung đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư KN, TC, phản ánh, kiến nghị của công dân; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong quá trình tham gia Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo, kiểm tra, rà soát các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn thư tại các địa phương; chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương nắm bắt tình hình khiếu kiện, nhất là các vụ việc đông người phức tạp có nguy cơ phát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự; chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về KN, TC nhằm thống nhất dữ liệu từ trung ương đến địa phương...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chia sẻ những khó khăn, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác cũng như ghi nhận sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức của Ban Tiếp công dân TW. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đề nghị, trong thời gian tới Ban tiếp tục duy trì thường xuyên và hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư tại Trụ sở Tiếp công dân TƯ ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, phối hợp với các lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự đảm bảo an toàn tuyệt đối phục vụ cho các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội, Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo đúng Kế hoạch; Tăng cường việc kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN,TC thuộc thẩm quyền; đẩy mạnh công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết KN,TC gắn với thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư…

H.T