Theo đó, cần xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả, gắn công tác tiếp công dân vói xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân; tăng cuờng rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài và báo cáo kết quả giải quyết theo quy định, nhất là các vụ việc đã có văn bản chỉ đạo, chuyển đơn của Ban Dân nguyện, ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các cơ quan Trung ưong, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, ủy ban MTTQ tỉnh.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, trách nhiệm về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cần tập trung phổ biến sâu rộng các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát các vụ khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có phương án cụ thể để xử lý, giải quyết dứt điểm, nhất là các vụ việc liên quan đến thu hồi đất, bồi thường GPMB, hỗ trợ tái định cư, cấp Giấy CNQSD đất, tôn giáo, tín ngưỡng, người có công. Trong quá trình giải quyết phải nghiên cứu kỹ chính sách pháp luật để giải quyết thấu tình, đạt lý, hạn chế khiếu kiện vượt cấp.

Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã thì tăng cường tiếp, đối thoại với công dân ngay tại cơ sở từ khi mới phát sinh vụ việc, nhất là các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc thuộc thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, hạn chế khiếu kiện vượt cấp lên tỉnh, ra Trung ương và không để vụ việc trở thành "điểm nóng", gây phức tạp về an ninh, trật tự, mât ốn định chính trị - xã hội.

Trường hợp xảy ra việc công dân tập trung đông người đến Trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trụ sở Tiếp công dân tỉnh hoặc ra Trung ương khiếu kiện, Chủ tịch UBND cấp huyện phải trực tiếp phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh, Ban Tiếp công dân Trung ương và các đơn vị có liên quan tham gia tiếp công dân, vận động, thuyết phục và có biện pháp, bố trí phương tiện đưa công dân trở về địa phương để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm đế kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh và cơ quan, người có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có hành vi sai phạm, vi phạm quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

Lan Anh