Tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn biến phức tạp

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tình hình KNTC có nhiều diễn biến phức tạp, gia tăng số vụ việc và có một số đoàn khiếu kiện đông người. Một số vụ việc đã được giải quyết khách quan, đúng pháp luật, hết thẩm quyền, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, đối thoại, trả lời nhiều lần, ban hành văn bản từ chối tiếp, giải quyết, nhưng công dân vẫn đeo bám kéo dài.

Tỉnh Thanh Hóa nhận định nguyên nhân là do trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều dự án trọng điểm trong Khu Kinh tế Nghi Sơn, tại các địa bàn thành phố Thanh Hóa, Sầm Sơn, Hoằng Hóa, Quảng Xương...; giải phóng mặt bằng đường cao tốc Phía đông, đường ven biển, các dự án du lịch nghỉ dưỡng, có diện tích thu hồi đất nhiều, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân.

Đồng thời, đây cũng là khung thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngoài ra, còn có nguyên nhân đó là do cơ chế, chính sách pháp luật còn bất cập, chưa phù hợp, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, lao động thương binh xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản.

Mặt khác, một số vụ việc đã quyết định giải quyết nhưng chậm triển khai thực hiện quyết định, xử lý chưa nghiêm, chưa tương xứng với khuyết điểm, sai phạm; một số vụ việc chưa giải quyết theo đúng trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; một số vụ việc còn khó khăn vướng mắc trong giải quyết do hồ sơ giấy tờ lưu trữ không đầy đủ, quan điểm giải quyết các ngành còn trái ngược.

Đặc biệt trong việc xác định nguồn gốc đất, việc xem xét chấp thuận các phiếu thu tiền khi giao đất trái thẩm quyền để xác định nghĩa vụ tài chính khi công nhận và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất..., nên công dân tiếp tục khiếu kiện. Các vụ việc đông người, phức tạp chủ yếu liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; việc thực hiện chế độ, chính sách với các hộ nghèo, người có công với cách mạng; các vấn đề về môi trường khi thực hiện khai thác tài nguyên...

Ngoài ra, công tác quản lý nhà nước còn nhiều hạn chế, một số công chức thiếu trách nhiệm khi thi hành nhiệm vụ, khi làm việc, tiếp xúc, giải quyết công việc với công dân, thậm chí có trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu, vụ lợi cá nhân, hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, dẫn đến việc công dân bức xúc, phát sinh KNTC.

Việc kiểm tra, rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn của những người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp chưa chặt chẽ; một số đối tượng lợi dụng sự kiện chính trị này để làm đơn phản ánh, kiến nghị và tố cáo nhằm làm giảm uy tín của ứng cử viên là cán bộ lãnh đạo, chia rẽ đoàn kết nội bộ.

leftcenterrightdel
Một góc thành phố Thanh Hoá - Ảnh: L. A 

Ba cấp hành chính có tỷ lệ giải  quyết các vụ việc KNTC trên 80%

Về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh Thanh Hoá cho biết các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp 6.268 lượt người, tăng 99,42% so với cùng kỳ, trong đó: tiếp thường xuyên: 4.321 lượt, tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo: 1.947 lượt. Cấp tỉnh tiếp 762 lượt; cấp huyện tiếp 2.199 lượt; cấp sở tiếp 826 lượt; cấp xã tiếp 2.481 lượt.

Có 21 đoàn khiếu kiện đông người, tăng 17 đoàn so với cùng kỳ năm 2020 đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại những buổi tiếp dân của lãnh đạo tỉnh. Bên cạnh những vụ việc đã giải quyết hết thẩm quyền, rà soát, giải thích, đối thoại nhiều lần nhưng công dân vẫn chưa đồng tình, vẫn còn một số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, nhưng triển khai thực hiện chậm, kéo dài, ảnh hưởng đến trật tự, an ninh trên địa bàn.

Báo cáo của tỉnh Thanh Hoá cho thấy, tại các buổi tiếp công dân định kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo, giao các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung giải quyết dứt điểm, kịp thời không để tình hình bùng phát thành các điểm nóng. Thông qua việc tiếp công dân đã giải thích, giải đáp chính sách pháp luật, hướng dẫn công dân chấp hành các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; chỉ đạo, xử lý, giải quyết kịp thời theo thẩm quyền, đúng quy định.

Bên cạnh đó,việc tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư cũng được địa phương này quan tâm, tổng số đơn tiếp nhận là 5.176 đơn, tăng 30,67% so với cùng kỳ, trong đó: đơn đủ điều kiện xử lý: 3.558 đơn, đã xử lý là 3.558 đơn, trong đó đơn thuộc thẩm quyền là 2.287 và không thuộc thẩm quyền là 1.271 đơn.

Tỉnh Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo sở, ngành và địa phương quan tâm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, theo đó đã thu được những kết quả đáng khích lệ, cụ thể về giải quyết khiếu nại, đã giải quyết 515/572 vụ, đạt 90%. Trong đó: Cấp tỉnh giải quyết 66/73 vụ, đạt 90,4%; cấp huyện giải quyết 295/343 vụ, đạt 86,0%; cấp sở, ngành giải quyết 05/05 vụ, đạt 100%; cấp xã giải quyết 149/151 vụ đạt 98,6%. Một số vụ khiếu nại đông người, phức tạp, đã và đang được quan tâm chỉ đạo giải quyết, đến nay nhiều vụ việc được tập trung giải quyết xong, chấm dứt khiếu kiện. Các vụ việc đang trong thời hạn, các cơ quan chuyên môn đang tập trung xác minh giải quyết theo quy định.

Không những vậy, kết quả giải quyết tố cáo cũng  đạt tỷ lệ rất cao, đã giải quyết 77/84 vụ, đạt 91,7%, trong đó: cấp tỉnh giải quyết 05/05 vụ, đạt 100%; cấp huyện giải quyết 50/55 vụ, đạt 91%; cấp sở, ngành giải quyết 08/08 vụ, đạt 100%; cấp xã giải quyết 14/16 vụ, đạt 87,5%./.

Lan Anh