Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 670 đơn vị, cá nhân sai phạm về kinh tế với số tiền 74,8 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 67,1 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hình thức khác 7 tỷ đồng, ban hành 847 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 6 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
Thanh tra Thành phố Hải Phòng 
Liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã tiếp 4.531 lượt công dân với 7.832 người, tăng 1% về số lượt người so với cùng kỳ.   

Cơ quan chức năng của Hải Phòng cũng nhận và xử lý 6.354 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, tăng 4,85% so với cùng kỳ; số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền 325 vụ, đã giải quyết 233 vụ việc, đạt tỷ lệ 71,6%. Chính quyền thành phố Hải Phòng đã tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm 11 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài trên địa bàn theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ và thành phố...    

Số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, tăng trong thời gian qua là do trên địa bàn Hải Phòng có nhiều tập đoàn, nhà đầu tư lớn triển khai các dự án. Việc thu hồi đất của nhân dân để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án và công tác đền bù chưa thỏa đáng, dẫn đến người dân tập trung khiếu kiện kéo dài, thậm chí vượt cấp, gây mất ổn định an ninh tại địa phương.   

Thêm nguyên nhân khác, đó là năng lực, trình độ của cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các địa phương còn nhiều bất cập, chưa được quan tâm đúng mức. Cùng với đó, thành phố Hải Phòng chưa có chế tài cụ thể xử lý, xem xét trách nhiệm đối với quận, huyện và người đứng đầu trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khi để xảy ra tình trạng người dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị kéo dài chưa được giải quyết triệt để.   

Những tháng còn lại của năm 2017, Phó Chủ tịchUBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình yêu cầu ngành Thanh tra thành phố, các đơn vị liên quan, các địa phương thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng; cải cách hành chính, thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...  

Ngành Thanh tra thành phố Hải Phòng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND thành phố Hải Phòng về việc chấn chỉnh, đổi mới, nâng cao trách nhiệm thủ trưởng cơ quan trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn; chú trọng việc thanh tra đột xuất những vụ việc "nóng", phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm./.  

Dương Thái