Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, từ đầu năm 2019 đến nay, toàn ngành thanh tra tỉnh đã triển khai 18 cuộc thanh tra hành chính và 56 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 196 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm gần 8,2 tỷ đồng. 

Các cơ quan thanh tra huyện, thành phố cũng thực hiện 12 cuộc thanh tra tại 75 đơn vị. Thanh tra sở, ngành thực hiện 56 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 84 đơn vị. Qua thanh tra, phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm gần 8 tỷ đồng. 

Công tác tiếp dân và đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Từ đầu năm 2019 đến nay các ngành trong tỉnh đã tiếp 2.939 lượt công dân, tiếp nhận 1.374 đơn trong đó có 112 đơn khiếu nại và 176 đơn tố cáo, 1.086 đơn kiến nghị, phản ánh. Trong đó có 31 đơn khiếu nại, tố cáo và 491 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, ngành. Đơn vị đã giải quyết được 24 đơn khiếu nại, tố cáo và 432 đơn kiến nghị, phản ánh. 

Tại hội nghị, lãnh đạo thanh tra các huyện, thành phố cũng đã trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài ở các địa phương, giải quyết các tồn đọng, bất cập. 

Đánh giá về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các huyện, thành phố trong thời gian qua, đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh Vũ Quang Dương khẳng định, nhiều đơn vị đã thực hiện tốt việc đối thoại, hoà giải để giải quyết dứt điểm vụ việc ngay từ cơ sở. Qua giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài đã góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Phó Chánh Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu thanh tra các huyện, thành phố cần phối hợp với thanh tra các sở, ngành để nắm bắt và xử lý các vụ việc nhạy cảm, phức tạp, gắn hoạt động thanh tra kinh tế xã hội với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực./.

Dương Thái