Quyết định nêu rõ Tổ công tác Tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh gồm các ông, bà: ông Trần Trung Dũng, Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ trưởng; ông Phạm Công Dịch, Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ phó; ông Vũ Văn Chương, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, kiêm Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh làm Tổ phó; ông Phạm Đình Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Tổ phó, cùng các thành viên khác thuộc các sở, ngành, UBND TP.

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, phân công lực lượng thường trực tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh; tiếp nhận, xử lý đơn thư theo quy định; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân không tụ tập khiếu kiện đông người khu vực cổng Trụ sở Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; trực tiếp tiếp những công dân này tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Rà soát, nắm bắt tình hình, diễn biến phức tạp có liên quan đến các vụ việc khiếu nại, tố cáo tại các địa phương, cơ sở; tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, cơ sở giải quyết, xử lý dứt điểm các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế khiếu kiện vượt cấp lên tỉnh, Trung ương; xử lý kịp thời các tình huống khi có đoàn khiếu kiện tập trung đông người gây rối trật tự tại các cơ quan, đơn vị và nhà riêng các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Tổ công tác còn cần phối hợp với Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước, các cơ quan của Trung ương trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; báo cáo, xử lý khi có đoàn công dân của Thái Bình lên khiếu kiện tại các cơ quan Trung ương. Tổng hợp, báo cáo tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh khi có yêu cầu./.

Dương Thái