Tuy nhiên, tình hình KN, TC vẫn còn diễn biến phức tạp, số vụ việc khiếu kiện có xu hướng tăng, trong đó có một số vụ việc khiếu kiện đông người gay gắt, phức tạp kéo đến Trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh; một số vụ việc đã được giải quyết, khách quan, đúng pháp luật, hết thẩm quyền, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, đối thoại, trả lời nhiều lần, ban hành văn bản từ chối tiếp, giải quyết, nhưng vẫn đeo bám dai dẳng kéo dài.

Các vụ việc khiếu nại chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như: Đất đai; thu hồi đất; bồi thường giải phóng mặt bằng; công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chiếm trên 80%. Ngoài ra, các vụ việc còn liên quan đến chế độ chính sách BHXH, chính sách người có công. Nội dung tố cáo tập trung vào các hành vi vi phạm quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới, vi phạm nguyên tắc quản lý kinh tế, tài chính, đầu tư xây dựng, quản lý đất đai.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, nhìn chung công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, kịp thời, trong đó có nhiều vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài dược tập trung chỉ đạo rà soát, giải quyết dứt điểm, nên đã chấm dứt khiếu kiện.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Không chỉ vậy, định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân để tiếp nhận, chỉ đạo xử lý đối với KN, TC và các kiến nghị, phản ánh các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội như: Công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý an ninh, trật tự xã hội, quản lý đất đai, PCTN, thực hiện các chế độ, chính sách... Những vấn đề, vụ việc mà công dân phản ánh đều tồn tại đã lâu, nhiều vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhiều lần, nhưng công dân vẫn không đồng thuận.

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, từ ngày 01/8/2018 đến ngày 31/7/2019, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp 8.846 lượt người đến KN, TC, phản ánh, kiến nghị (tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2018). Trong thời kỳ báo cáo, có phát sinh 22 đoàn khiếu kiện đông người đến KN, TC.

Cùng kỳ, các cơ quan hành chính trong tỉnh đã tiếp nhận 8.614 đơn, tăng 1 1,9% so với cùng kỳ năm 2018, gồm: đơn trong kỳ 8.519 đơn; kỳ trước chuyển sang 95 đơn. Số lượng đơn tiếp nhận tăng một phần là do đơn gửi trùng lắp; đơi gửi đến nhiều cấp, nhiều ngành; đơn đã được các cấp, ngành giải quyết theo đúng thẩm quyền nhưng công dân vẫn tiếp khiếu, tiếp tố; đơn không đủ điều kiện giải quyết và tăng do phát sinh đơn mới thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước.

Cũng từ ngày 01/8/2018 đến ngày 31/7/2019, tỉnh đã giải quyết 792/902 đơn khiếu nại, đạt 87,8%; 80/89 đơn tố cáo (đạt 86,8%). Một số vụ tố cáo đông người, phức tạp đã được quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm.

Có thể nói, trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC; Cấp ủy, chính quyền các cấp và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước của tỉnh, luôn nêu cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Chỉ thị số 35/CT-TW của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh luôn chủ động, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KN, TC; chủ động rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc KN, TC tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Thường xuyên phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, phục vụ công tác giải quyết KN, TC, đặc biệt trong việc xử lý các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, khiếu kiện liên quan đến tham nhũng.

Cuối năm 2019 và năm 2020 là thời điểm chuẩn bị và diễn ra Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nên đơn thư khiếu kiện thường có chiều hướng gia tăng, trong đó nhiều vụ việc dễ bị kẻ xấu lợi dụng, kích động, làm cho vụ việc diễn biến phức tạp, dễ phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp, gây mất ổn định tình hình chính trị ở cơ sở. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, huyện Tĩnh Gia, huyện Hoàng Hóa, Thọ Xuân... đang thực hiện nhiều dự án lớn liên quan đến quyền lợi của nhiều hộ dân trong công tác đền bù GPMB và tái định cư, tiềm ẩn nhiều khả năng phát sinh đơn thư khiếu kiện.

Tỉnh Thanh Hóa xác định, nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới là tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền KN, TC; chủ động kịp thời xử lý các vụ việc KN, TC, đặc biệt là các vụ việc đông người, gay gắt, phức tạp; kiểm soát tốt tình hình KN, TC, bảo đảm quyền dân chủ của công dân, không để xảy ra điểm nóng; tiếp tục rà soát giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài. Tổ chức thực hiện dứt điểm các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực thi hành./.

Lan Anh