leftcenterrightdel
Thực hiện Thông tư số 24/2013/TT-BCA ngày 11/4/2013 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn rèn luyện thể lực trong lực lượng công an nhân dân, ngày 04/8/2020, Thanh tra Bộ Công an đã ban hành kế hoạch số 2156/KH-X05-P1 về kiểm tra rèn luyện thể lực năm 2020 đối với cán bộ chiến sỹ trong đơn vị.

leftcenterrightdel
(Nội dung chạy 1500m)

Đối với lực lượng Công an, rèn luyện thể lực cũng là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục để đảm bảo sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hàng năm, cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân đều được kiểm tra thể lực thông qua các bài kiểm tra, đánh giá theo tiêu chuẩn thể lực của ngành Công an. Việc triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra rèn luyện thể lực năm 2020 của Thanh tra Bộ Công an đảm bảo đúng theo quy định của Bộ Công an; đồng thời cũng là đợt đánh giá việc tập luyện, rèn luyện thể lực của cán bộ chiến sĩ phục vụ yêu cầu công tác theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Ngày 23/10/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Đại tá Lương Ngọc Dùng, Phó Chánh Thanh tra Bộ, buổi kiểm tra đã diễn ra nghiêm túc, khách quan với hơn 100 cán bộ chiến sỹ trong độ tuổi tham gia; kết quả sau kiểm tra, 100% cán bộ chiến sỹ tham gia đều đạt tiêu chuẩn rèn luyện theo quy định của Bộ Công an. Bên cạnh những thành tích đạt được trong công tác chuyên môn, kết quả kiểm tra, rèn luyện thể lực này thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Bộ Công an toàn diện trên mọi mặt công tác.

leftcenterrightdel
 (Nội dung bật xa tại chỗ)

Kết quả này khẳng định một lần nữa cán bộ chiến sỹ Thanh tra Bộ Công an luôn tích cực và duy trì công tác rèn luyện thể dục, thể thao nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công tác Công an nói chung và công tác của Thanh tra Bộ nói riêng.

Thiếu tá Phạm Lê Công

Phòng 4 - Thanh tra Bộ Công an