Mục đích kế hoạch thanh tra chuyên đề này nhằm đánh giá thực trạng việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Công an một số đơn vị, địa phương được thanh tra, nhằm phát huy những ưu điểm, phát hiện những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để đề xuất các biện pháp chấn chỉnh và xử lý những vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật, của Bộ Công an. 

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an
Đồng thời, phát hiện những sơ hở, bất cập trong cơ chế quản lý, quy định của pháp luật về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Dự kiến đến tháng 10/2020, Thanh tra Bộ Công an sẽ tổng kết thanh tra chuyên đề này trên toàn quốc để rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo./.

       Đại úy Trương Công Nam