leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Cụ thể, các kết luận thanh tra, gồm:

Số 20/KL-TTrB ngày 26/01/2018 về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh, quảng cáo các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm và sản phẩm khác của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ Y tế tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

Số 24/KL-TTrB ngày 30/01/2018 về công tác quản lý nhà nước về hành nghề y tự nhân, xã hội hóa Y tế và việc thực hiện chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang.

Số 26/KL-TTrB ngày 31/01/2018 về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý chất lượng thuốc, đăng ký thuốc, giá thuốc và nhập khẩu, kinh doanh thuốc tại các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Số 27/KL-TTrB ngày 01/02/2018 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách; phòng, chống tham nhũng về đấu thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao, trang thiết bị y tế, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và quản lý sử dụng công trình xây dựng cơ bản giai đoạn năm 2015-2016 tại Bệnh viện Phổi Trung ương.

Số 29/KL-TTrB ngày 07/02/2018 về việc thực hiện quy định của pháp luật về đăng ký lưu hành thuốc, quản lý chất lượng thuốc, xuất nhập khẩu và kinh doanh thuốc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Số 31/KL-TTrB ngày 08/02/2018 về công tác quản lý nhà nước về hành nghề y tư nhân, xã hội hóa y tế và việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiển y tế của Sở Y tế tỉnh An Giang.

Số 32/KL-TTrB ngày 09/02/2018 về công tác quản lý nhà nước chất lượng thuốc, đấu thầu thuốc, giá thuốc và quản lý mỹ phẩm tại Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa.

Số 33/KL-TTrB ngày 09/02/2018 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu thuốc, mua sắm thuốc, trang thiết bị và vật tư y tế tại Bệnh viện E.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ ban hành 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 357.500.000 (Ba trăm năm mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).

Ngoài ra, Thanh tra Bộ đã triển khai các Đoàn thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 và lễ hội tại tỉnh Bắc Ninh; Hưng Yên; thành phố Hà Nội; thành phó Hồ Chí Minh và Bình Dương./.

Hoàng Minh