Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó Trưởng phòng, Phòng Thanh tra 2, Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn; ông Hoàng Toàn - Thanh tra viên, Thanh tra tỉnh làm Phó trưởng đoàn.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa - Internet

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản các công trình thuộc chương trình kiên cố hóa kênh mương và bê tông hóa giao thông nông thôn trên địa bàn các huyện Tây Sơn và Phù Cát (các công trình do UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư) và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Quyết định nêu rõ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra và Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

Thời kỳ thanh tra sẽ từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019, đối với những vấn đề liên quan được xem xét trước thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra: 45 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ, lễ)./.

Lan Anh