leftcenterrightdel
Thanh tra Chính phủ công bố Quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: PV
Theo Quyết định số 516/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Đoàn thanh tra gồm 10 thành viên do ông Lê Quốc Khanh, Phó Cục trưởng Cục II làm Trưởng đoàn tiến hành thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Gia Lai trong quản lý, sử dụng đất đai, đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường; hoạt động khai thác cát, đất, đá, sỏi và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2020 (khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên). Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Thanh tra Chính phủ đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung báo cáo theo đề cương, phối hợp tốt với đoàn thanh tra nhằm hạn chế thời gian làm việc trực tiếp, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Về phía đoàn thanh tra, chấp hành tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định của địa phương. Đoàn thanh tra nghiên cứu cách thức làm việc phù hợp với tình hình hiện nay, không để xảy ra rủi ro lây nhiễm dịch bệnh, tập trung triển khai công việc, hạn chế việc ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị; trong quá trình thanh tra cần chú ý kỷ luật phát ngôn./.

H.T