Tham dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam; Đặng Công Huẩn (tại đầu cầu phía Nam) cùng thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ.

leftcenterrightdel
Ông Lê Minh Khái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ. Ảnh: ĐK 
Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Hồng Lĩnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp cho biết, tháng 04/2018, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 06 kết luận thanh tra; 04 thông báo Kết luận thanh tra; triển khai mới 06 cuộc thanh tra và tiếp tục thực hiện 19 cuộc thanh tra đã triển khai trước đó.

Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 1.366 lượt công dân đến trình bày 362 vụ việc, trong đó, khiếu nại 217 việc, tố cáo 70 việc, kiến nghị và phản ánh 75 việc. Số lượng đơn thư phải xử lý trong tháng là 1.734 đơn, đã xử lý 1.494 đơn, phát hành 304 văn bản hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: ĐK
Về công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đang chuẩn  bị  xây dựng Thông tư quy định bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2017; Hoàn thiện Quy chế nắm tình hình, xử lý thông tin tố cáo, phản ánh về tham nhũng qua điện thoại và hộp thư điện tử của Thanh tra Chính phủ; phối hợp với Ban Nội chính Trung ương xây dựng Đề án bảo vệ người tố cáo; xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 78/2012/NĐ-CP của Chính phủ về kê khai tài sản, thu nhập; xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc...

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã khẳng định và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cục, vụ, đơn vị trong việc tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đã được phê duyệt. Các mặt công tác đã có nhiều tiến bộ cụ thể, nhất là 03 mặt công tác trọng điểm là thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu các cục, vụ đẩy nhanh tiến độ triển khai các cuộc thanh tra trong kế hoạch năm 2018, nhất là những cuộc do Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng giao; tập trung xử lý các cuộc thanh tra đã quá hạn để báo cáo Chính phủ.

Tổng Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu một số cục, vụ có liên quan chuẩn bị tốt nội dung, kế hoạch để Chính phủ tổ chức họp với những địa phương có đoàn khiếu kiện đông người về Trung ương; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương có khiếu kiện đông người để có những giải pháp xử lý hiệu quả.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, cần tập trung tiếp thu, hoàn chỉnh Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thức 5, Quốc hội Khóa XIV.

Cuối cùng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành là yêu cầu bức thiết, các đơn vị có liên quan nhanh chóng triển khai đưa vào vận hành hệ thống dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo. Do đó, Trung tâm Thông tin cần phối hợp với Văn phòng thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính./.

                                                                                                      K. Dung