Báo cáo tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp Lê Hồng Lĩnh cho biết, trong tháng 7, Thanh tra Chính phủ đã triển khai 3 cuộc thanh tra và ban hành 1 kết luận thanh tra. Tính đến nay, Thanh tra Chính phủ đã triển khai 51/64 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất, kết thúc giám sát hoạt động 9 đoàn thanh tra, tiếp tục giám sát hoạt động 11 đoàn thanh tra đang thực hiện thanh tra trực tiếp tại đơn vị, thẩm định 2 dự thảo kết luận thanh tra, theo dõi đôn đốc bằng văn bản 3 kết luận thanh tra, trực tiếp kiểm tra việc thực hiện 3 kết luận thanh tra, tham mưu báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra việc thực hiện 5 kết luận thanh tra.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh cuộc họp (Ảnh HT) 

Về công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư, trong tháng 7/ 2018, Trụ sở Tiếp công dân trung ương tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp hơn 1.300 lượt công dân đến trình bày hơn 440 vụ việc. Trong đó, công dân khiếu nại 288 việc, tố cáo 60 việc, kiến nghị phản ánh hơn 95 việc. Có 45 lượt đoàn đông người, đa số là các vụ việc cũ đã qua nhiều cấp xem xét, giải quyết tuy nhiên công dân không đồng tình và tiếp khiếu. Phát hành 218 văn bản hướng dẫn công dân và 38 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đã xử lý 1.327 đơn, phát hành 299 văn bản hướng dẫn, 66 văn bản chuyển đơn của công dân, tiếp nhận 17 văn bản phúc đáp của các bộ, ngành, địa phương.

Về công tác phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã trình Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về tăng cường ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; hoàn thiện quy chế nắm tình hình xử lý các thông tin tố cáo, phản ánh tham nhũng qua điện thoại và hộp thư điện tử của Thanh tra Chính phủ; phối hợp với Ban Nội chính Trung ương xây dựng Đề án về bảo vệ người tố cáo; đề án phòng, chống tham nhũng vặt. Tiếp tục xây dựng thông tư quy định bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN đối với UBND cấp tỉnh, hoàn thiện báo cáo Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập năm 2017.

leftcenterrightdel
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo cuộc họp (Ảnh HT)

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, cần bổ sung, sửa đổi một số quy định về công tác thanh tra để giải quyết những bất cập hiện nay như mục tiêu, đối tượng, niên độ cuộc thanh tra cũng như hoạt động đoàn thanh tra, giám sát hoạt động đoàn thanh tra. Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu trong quá trình chờ sửa quy định, các Đoàn thanh tra căn cứ Thông tư 05/2014/TT-TTCP, bám sát Kế hoạch được duyệt; lựa chọn đơn vị thanh tra phù hợp với mục tiêu cuộc thanh tra. Các cục, vụ cần siết chặt việc sắp xếp, quản lý cán bộ thực hiện khảo sát nắm tình hình trước khi thanh tra.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, theo Tổng Thanh tra Chính phủ, mặc dù khiếu kiện của công dân giảm về số lượng người cũng như số vụ việc tuy nhiên, mức độ phức tạp có chiều hướng tăng, tính manh động cao. Do đó, Thanh tra Chính phủ cần tăng cường công tác quản lý nhà nước hơn nữa đối với công tác này; nhanh chóng triển khai phối hợp với địa phương về việc xây dựng các tiêu chí xác định vụ việc phức tạp, cực kỳ phức tạp nhằm có cơ sở phân loại và giải quyết dứt điểm vụ việc.

Đối với công tác phòng chống tham nhũng, Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục IV) thời gian qua đã rất tích cực làm tốt các nhiệm vụ thường xuyên, cũng như nhiệm vụ đột xuất được giao. Tuy nhiên, đối với một số nhiệm vụ phức tạp, trước những vấn đề vướng mắc, khó khăn, Cục sớm báo cáo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để chỉ đạo thực hiện; đồng thời, cần nắm chắc tình hình để xây dựng Báo cáo công tác PCTN cho sát yêu cầu thực tế./.

H.T