leftcenterrightdel
Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra trách nhiệm tại UBND tỉnh Phú Yên (ảnh: PV) 
Theo Quyết định, Đoàn thanh tra gồm 10 thành viên do bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn tiến hành thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Phú Yên trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, hoạt động khai thác cát, đất, đá, sỏi và quản lý đầu tư xây dựng.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2020; trường hợp cần thiết và những nội dung liên quan có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không tính ngày nghỉ, lễ theo quy định).

Thanh tra Chính phủ đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với Đoàn thanh tra phù hợp trong điều kiện tình hình mới, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo công việc, cung cấp tài liệu, hồ sơ và báo cáo giải trình khi Đoàn thanh tra yêu cầu và cử cán bộ làm đầu mối giúp cho Đoàn thanh tra liên hệ, trao đổi, sắp xếp kế hoạch cho phù hợp. 

Về phía Đoàn thanh tra, chấp hành nghiêm quy chế, đầy đủ theo kế hoạch thanh tra được phê duyệt. Làm việc với các đơn vị có liên quan, phải có kế hoạch, nội dung yêu cầu cụ thể theo đúng đề cương kế hoạch đã được phê duyệt, có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt chấp hành nghiêm quy chế bảo mật, phát ngôn trong quá trình thanh tra, đưa ra phương pháp làm việc phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 theo thực tiễn./.

Huy Trần