Ngày 16/11/2018, tại Quyết định số 989/QĐ-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, có 18 cuộc thanh tra, trong đó có 14 cuộc chính thức và 04 cuộc dự phòng.

Trong 14 cuộc chính thức, có 3 cuộc Kế hoạch/Kế hoạch dự phòng 2018 chuyển sang, gồm: Thanh tra việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn) tại Bộ Giao thông Vận tải; Thanh tra thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công, nhà đất tại Bộ Tài chính; Thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng tại UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cũng triển khai 04 cuộc thanh tra do Thủ tướng Chính phủ giao, gồm: (1) Thanh tra các dự án sử dụng trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua đoạn Tây Nguyên, đối tượng thanh tra là các cơ quan được giao làm chủ đầu tư và quản lý, thực hiện dự án; (2) Thanh tra chuyên đề diện rộng về sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Bộ Y tế, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bệnh viện; (3) Thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, một số Bộ và UBND tỉnh, thành phố; (4) Thanh tra chuyên đề diện rộng việc thực hiện Quyết định số 118/1996/QĐ-TTg ngày 27/2/1996, Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/20017 và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở, đối tượng thanh tra là các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố.

leftcenterrightdel
 Trụ sở Thanh tra Chính phủ (ảnh internet)

Các cuộc thanh tra chính thức còn lại trong năm 2019 của Thanh tra Chính phủ, gồm: (1) Thanh tra việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn) tại Bộ Xây dựng; (2)Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường theo Chỉ thị 11/2016/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện quy hoạch, xây dựng trung tâm thương mại; chuyển đổi chợ; công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản tại UBND tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; (3) Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, khai thác tài nguyên, khoáng sản tại UBND tỉnh Thái Nguyên; (4) Thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng tại UBND tỉnh Ninh Thuận; (5) (6) Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại UBND Bến Tre và UBND tỉnh Đồng Nai.

Cuối cùng, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kê khai, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực (nhất là trong quy hoạch sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức) tại các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố.

Tại Quyết định số 989/QĐ-TTCP, Tổng Thanh tra Chính phủ giao các cục, vụ triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Thanh tra Chính phủ. Vụ Kế hoạch – Tổng hợp phối hợp với các cục, vụ xây dựng kế hoạch thanh tra chi tiết trình Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt; thông báo cho đối tượng thanh tra và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan về kế hoạch thanh tra, kiểm tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện./.

Minh Nguyệt