Qua thanh tra, nhằm đánh giá việc chấp hành chính sách pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng năm 2018 - 2019; hướng dẫn xử lý những khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh những hạn chế trong quá trình thực hiện; kiến nghị sửa đổi, bổ sung về cơ chế, chính sách còn bất cập; kiến nghị xử lý những vi phạm (nếu có).

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi công bố Quyết định thanh tra 

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thúy - Trưởng Đoàn thanh tra đã tóm tắt mục đích, yêu cầu, thời gian làm việc của Đoàn; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Ông Trương Văn Điệp - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng cũng thống nhất với Quyết định thanh tra, lịch làm việc của Đoàn thanh tra và yêu cầu các phòng ban, đơn vị của huyện khi Đoàn làm việc ở đơn vị nào thì phải báo cáo, cử người làm việc, cung cấp hồ sơ kịp thời, và phối hợp với Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

Thiên Ân