leftcenterrightdel
 Trụ sở Sở Y tế tỉnh Đắc Nông (ảnh internet)

Theo đó, thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Thời kỳ thanh tra: Từ 01/01/2016 đến 31/5/2018 và thời kỳ trước, sau có liên quan.

Đoàn Thanh tra gồm 6 thành viên do ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế làm Trưởng đoàn; ông Hoàng Hải, Phó Trưởng Phòng Pl, Thanh tra Bộ Y tế, Phó Trưởng đoàn. Các thành viên còn lại, gồm: Ông Nguyễn Đình Dũng, Thanh tra viên, Thanh tra Bộ Y tế; ông Lê Anh Tuấn, Cục Y tế dự phòng; ông Bùi Khánh Toàn, Cục Quản lý Môi trường y tế; ông Trần Duy Tạo, Trưởng khoa Y học lao động - Sức khỏe môi trường, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra công tác quản lý nhà nước về Y tế dự phòng và môi trường y tế tại Sở Y tế tỉnh Đắc Nông. Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp tại các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên trong lĩnh vực y tế dự phòng và môi trường y tế trên địa bàn tỉnh Đắc Nông.

Qua thanh tra, Đoàn phát hiện các sơ hở, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật về y tế dự phòng và môi trường y tế để kiến nghị, đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục. Phát hiện các nhân tố tích cực đế phát huy.

Đồng thời, kết luận cụ thể các nội dung đã tiến hành thanh tra. Phát hiện (nếu có), xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về y tế dự phòng và môi trường y tế./.

Hoàng Minh