leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Nguồn: truongchinhtri.ninhthuan.gov.vn

Theo đó, sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận trong thời kỳ từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2019, trong trường hợp cần thiết Đoàn thanh tra có quyền thanh tra trước hoặc sau thời điểm nêu trên.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí. Bên cạnh đó, thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình và thanh, quyết toán vốn đầu tư cho công trình.

Quyết định nêu rõ, Đoàn thanh tra do bà Nguyễn Từ Xuân Linh - Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 làm Trưởng đoàn.

Giao Trưởng phòng nghiệp vụ 3 chỉ đạo, theo dõi, giúp Phó Chánh thanh tra khối kinh tế - xã hội xử lý hoặc trình Phó Chánh thanh tra khối Kinh tế - xã hội xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra.

Thời hạn thanh tra sẽ là 45 ngày làm việc theo chế độ./.

Lan Anh