Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tư pháp, Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định thanh tra số 31/QĐ-TTR ngày 04/9/2020 về việc thanh tra công tác tổ chức cán bộ và việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phúc Yên và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.  Ông Đoàn Văn Hường – Phó Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp làm Trưởng Đoàn thanh tra.

Tại buổi công bố Quyết định, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 31/QĐ-TTR. Bên cạnh đó, phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra. 

leftcenterrightdel
Ảnh: Thanh tra Bộ Tư pháp

 

Ông Đoàn Văn Hường, Trưởng đoàn thanh tra cũng cho biết, qua quá trình thanh tra, Đoàn Thanh tra sẽ có cơ sở đánh giá đúng việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ và việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công tại 3 đơn vị nói trên. Qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các khuyết điểm, sai sót, tồn tại và xử lý đối với các vi phạm (nếu có) của các đơn vị được tiến hành thanh tra và các cá nhân có liên quan; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan thi hành án trong việc công tác tổ chức cán bộ và việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công /.

Lan Anh