Tham dự buổi công bố có: Ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra; ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chủ trì buổi công bố; các thành viên Đoàn Thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo và công chức bộ phận tổ chức cán bộ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc UBND tỉnh Sơn La.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi công bố Quyết định. Ảnh: P.V 

Được sự ủy quyền của Trưởng Đoàn thanh tra, ông Hoàng Quốc Tráng, Phó Trưởng Đoàn thanh tra thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra, lịch làm việc của Đoàn thanh tra với UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức được thanh tra. Theo đó, giai đoạn tiến hành thanh tra từ từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 13/8/2020, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời gian trên.

Quyết định thanh tra số 490/QĐ-TTBNV ngày 02/10/2020 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ, sẽ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Sơn La.

leftcenterrightdel
Ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra. Ảnh: P.V 

Tại buổi công bố Quyết định thanh tra, ông Trần Ngọc Huy cũng đã phổ biến về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông qua nội dung, phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. Ông Huy đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Sơn La chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đầy đủ, tạo điều kiện để Đoàn Thanh tra thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tiếp thu các ý kiến của Trưởng đoàn thanh tra; thống nhất về thời gian, chương trình, nội dung làm việc của Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự buổi công bố Quyết định. Ảnh: P.V

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra theo lịch; giao Sở Nội vụ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Đoàn hoàn nhiệm vụ theo Kế hoạch./.

Lan Anh