leftcenterrightdel
Ảnh minh hoạ: Công trình xây dựng nhà ở tại Hải Dương 

Đoàn thanh tra gồm 03 thành viên, do ông Trần Tuấn Anh, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Thanh tra, giám sát và xử lý sau thanh tra làm Trưởng đoàn. Thời kỳ thanh tra là 02 năm (2019 và 2020). Thời hạn Thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra tại đơn vị. 

Sau khi thanh tra, Đoàn thanh có nhiệm vụ đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành để đánh giá những ưu điểm, những thiếu sót, khuyết điểm (nếu có) và nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục. Đồng thời, báo cáo và đề xuất với Chánh Thanh tra tỉnh kết luận, kiến nghị biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. 

Quyết định thanh tra nêu rõ: Yêu cầu Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thành Hưng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm báo cáo, cung cấp đầy đủ, kịp thời toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra theo yêu cầu của Trưởng Đoàn thanh tra. 

Cùng với đó, Thanh tra tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số: 783/QĐ-TTr về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo Quyết định số: 782/QĐ-TTr. Thời hạn giám sát được tính kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra đến thời điểm kết thúc việc thanh tra trực tiếp. 

Thanh tra tỉnh giao ông Vũ Duy Ninh, Thanh tra viên chính, Phó Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật./. 

Việt Anh