leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Quyết định nêu rõ, Đoàn thanh tra do Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 (Thanh tra tỉnh) làm Trưởng đoàn.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc sử dụng đất đai đối với dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc thuộc đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (giai đoạn II) của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư nông nghiệp, nông thôn và Dịch vụ thể thao du lịch STO.

Phạm vi thanh tra là thanh tra việc quản lý và sử dụng đất đai đối với dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại KCN Điện Nam - Điện Ngọc thuộc đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (giai doạn II) của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư nông nghiệp, nông thôn và Dịch vụ thể thao du lịch STO./.

Lan Anh