Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Tư pháp, Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định thanh tra số 27/QĐ-TTR về việc thanh tra công tác tổ chức cán bộ; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi công bố Quyết định thanh tra 

Ông Đoàn Văn Hường- Phó Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp, Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 27/QĐ-TTR của Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp về việc thanh tra công tác tổ chức cán bộ; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Trà Vinh và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra.
Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan, đơn vị Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh đã báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra, kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về công tác; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công của đơn vị mình và kết qủa đạt được liên quan tới nội dung thanh tra.
Qua quá trình thanh tra, Đoàn Thanh tra sẽ có cơ sở đánh giá đúng việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công tại các đơn vị được thanh tra, để từ đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các khuyết điểm, sai sót, tồn tại và xử lý đối với các vi phạm của các đơn vị được tiến hành thanh tra và các cá nhân có liên quan; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan thi hành án trong việc công tác tổ chức cán bộ và việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công .

Thiên Ân