KCN Bầu Xéo hưởng nhiều “ưu ái” (!)

Theo Kết luận thanh tra của Tổng cục Quản lý đất đai, trong năm 2017 và 2018, Công ty Cổ phần Thống Nhất chưa báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai, Tổng cục Quản lý đất đai về diện tích đất chưa cho thuê, cho thuê lại trong khu công nghiệp; chưa chuyển đủ số tiền 7,9 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là chưa thực hiện đúng quy định của Luật Đất đai và Nghị định 47/2014 của Chính phủ; chưa thực hiện đầu tư đối với phần diện tích cây xanh cách ly tập trung tại khu vực phía Bắc của dự án với diện tích khoảng 7,4 ha.

leftcenterrightdel
Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm của Công ty CP Thống Nhất (Đồng Nai)

Mặc khác, việc Công ty Cổ phần Thống Nhất cho 2 Công ty thuê lại đất (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Shing Mark ViNa và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pou Sung Việt Nam) với diện tích khoảng 300ha từ năm 2004 đến năm 2007, khi chưa được Nhà nước cho thuê đất là trái với quy định của Luật Đất đai năm 2003. Tuy nhiên, UBND tỉnh Đồng Nai đã thực hiện truy thu tiền thuê đất đối với Công ty từ năm 2004 như trường hợp đã có quyết định cho thuê đất.

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh, Tổng cục Quản lý đất đai cho rằng, việc lập, phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đối với các phương án được ký trước ngày 1/7/2014) chỉ có nội dung xác định mức bồi thường, hỗ trợ cho từng đối tượng bị thu hồi mà không nêu cụ thể phần bố trí tái định cư, giá đất tính thu tiền sử dụng đất tái định cư là chưa phù hợp.

Các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư (được ký sau ngày 1/7/2014) không có nội dung về việc bố trí tái định cư là chưa thực hiện đúng quy định tại Khoản 1, Điều 28, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

Ngoài ra, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án cũng còn chậm. Cụ thể, đã có phương án bồi thường, hỗ trợ từ các năm 2004, 2005, 2006, nhưng đến thời điểm thanh tra, vẫn còn diện tích 18,88ha đất chưa hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng; phương án còn bị phê duyệt điều chỉnh lại nhiều lần (6 lần).

leftcenterrightdel
KCN Bàu Xéo (Trảng Bom- Đồng Nai) do Cty CP Thống Nhất làm chủ đầu tư 

Theo Tổng cục Quản lý đất đai, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành một số quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Thống Nhất thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bàu Xéo, trong đó có nội dung về tính thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày 29/12/2006, và thời điểm tính tiền thuê đất từ ngày 8/1/2004 là chưa phù hợp quy định Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước…

Bên cạnh đó, cơ quan tài nguyên môi trường không tổ chức thực hiện bàn giao đất ngoài thực địa với diện tích trên 294.000m2 cho Công ty cổ phần Thống Nhất triển khai thực hiện dự án là chưa thực hiện đúng quy định của Chính phủ và Luật Đất đai.

Cơ quan chuyên môn của tỉnh chưa kịp thời tham mưu xử lý đối với 2 tổ chức sử dụng đất thuê lại đất trong khu công nghiệp, nhưng chưa đưa đất vào sử dụng: Công ty TNHH Ô tô Bắc Quang thuê lại đất của Công ty cổ phần Thống Nhất với diện tích gần 15.000m2 và Công ty TNHH Hua Chi Việt Nam được UBND tỉnh Đồng Nai trực tiếp cho thuê 40.000m2 đất theo quy định.

Xử lý triệt để các sai phạm

Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Công ty Cổ phần Thống Nhất liên hệ với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh Đồng Nai để lập thủ tục xin thuê đất và cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích khoảng 19,13ha đã giải phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích 21.173m2 đã được cho thuê.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với UBND huyện Trảng Bom để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dứt điểm đối với phần diện tích còn lại của dự án. Đồng thời, chuyển số tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên 7,9 tỷ đồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Trảng Bom để thực hiện chi trả cho các hộ dân có đất bị thu hồi theo quy định của pháp luật. Thực hiện đầu tư xây dựng đối với phần diện tích cây xanh cách ly tập trung (khoảng 7,4 ha) tại khu vực phía Bắc của dự án.

Đối với UBND tỉnh Đồng Nai, Tổng cục Quản lý đất đai kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan tài nguyên và môi trường cấp tỉnh và cấp huyện kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện trình tự, thủ tục về giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất còn để xảy ra các tồn tại, vi phạm. 

Giải quyết dứt điểm việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại tại dự án; phối hợp với cơ quan chuyên môn của tỉnh kiểm tra, xử lý dứt điểm đơn thư, khiếu kiện của người dân liên quan đến việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án. Kiểm tra, xem xét để điều chỉnh giảm diện tích đất được cho thuê lại đã cấp cho Công ty TNHH Shing Mark ViNa và Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam đối với diện tích trên 572.300m2 đất hạ tầng kỹ thuật dùng chung trong khu công nghiệp. 

Ngoài ra, các cơ quan chuyên môn của tỉnh phải thực hiện kiểm tra, thanh tra và xử lý đối với trường hợp thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp nhưng không đưa đất vào sử dụng (Công ty TNHH Ô tô Bắc Quang và Công ty TNHH Hua Chi Việt Nam). Chỉ đạo Cục thuế tỉnh tính lại số tiền thuê đất được miễn do điều chỉnh giảm diện tích thuê đất từ 20.128m2 xuống còn 14.503 m2

 Thiên Ân