Ngày 10/9/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành văn bản số 3950/BGDĐT-TTr hướng dẫn các Sở GDĐT, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng (gọi chung là các đơn vị) về công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022 đối với GDMN, GDPT và GDTX.

Lựa chọn hình thức thanh tra, kiểm tra phù hợp

Về nhiệm vụ chung, Bộ GDĐT yêu cầu tiếp tục kiện toàn tổ chức, đội ngũ Thanh tra Sở GDĐT, cộng tác viên thanh tra giáo dục; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý đơn thư và phòng, chống tham nhũng theo quy định; tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021 tại Công văn số 3530/BGDĐT-TTr ngày 11/9/2020 của Bộ GDĐT.

Trong đó, Bộ GDĐT nhấn mạnh, các Sở GDĐT bố trí đủ lực lượng Thanh tra Sở theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 để đáp ứng với việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đáng chú ý, các Sở GDĐT phải ban hành quy định, hướng dẫn về kiểm tra nội bộ của đơn vị mình; tổ chức kiểm tra linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định.

leftcenterrightdel
 Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc dạy và học năm học 2021-2022 cũng có nhiều thay đổi để phù hợp với tình hình thực tiễn. (Ảnh: Thu Thủy)

Chánh Thanh tra Sở GDĐT có trách nhiệm chủ trì xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học theo quy định và hướng dẫn của Bộ GDĐT. Trong đó, Kế hoạch cần nêu rõ phạm vi, nội dung, đối tượng, thời gian, thời kỳ thanh tra, kiểm tra, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp. Mặt khác, ứng dụng công nghệ thông tin, lựa chọn hình thức thanh tra, kiểm tra phù hợp, tăng cường báo cáo, làm việc trực tuyến phù hợp với tình hình dịch Covid-19 tại địa phương.

Nội dung thanh tra, kiểm tra phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm học theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ GDĐT. Tập trung vào việc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; trách nhiệm quản lý của người đứng đầu; thực hiện chỉ tiêu biên chế, số lượng, trình độ và công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo ở các cấp học, trình độ đào tạo theo quy định.

Việc thực hiện các chương trình, dự án, trọng tâm là các gói thầu liên quan đến Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 27/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

“Các điều kiện cơ sở vật chất và triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, lựa chọn, phân phối và sử dụng sách giáo khoa, triển khai dạy học trực tuyến; đảm bảo an toàn trường học trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn” cũng là một nội dung được Sở GDĐT tập trung thanh tra, kiểm tra.

Ngoài ra, còn các nội dung khác, như: Quy hoạch, phát triển mạng lưới GDMN, GDPT và GDTX trên địa bàn; việc dạy thêm, học thêm; bệnh thành tích trong giáo dục.

Bộ GDĐT yêu cầu Thanh tra Sở GDĐT thường xuyên rà soát, cập nhật thông tin phản ánh của dư luận, phương tiện thông tin đại chúng về các tiêu cực, sai phạm trong GDĐT. Kịp thời tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất và xử lý sai phạm (nếu có) theo quy định.

Tổ chức kiểm tra linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch Covid-19

Bộ GDĐT đề nghị Cục Nhà trường ban hành quy định về kiểm tra nội bộ của đơn vị mình. Đồng thời, chủ trì tổ chức kiểm tra linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 tại từng đơn vị.

Đối với Phòng GDĐT, cần xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ đối với các cơ sở GDMN, GDPT thuộc quyền quản lý trên địa bàn có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm năm học. Tổ chức thực hiện kế hoạch linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Đặc biệt, chú ý kiểm tra việc thực hiện các quy định triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học và thu chi tài chính.

Cơ sở GDMN, GDPT và GDTX, cùng với việc xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm năm học, cũng phải tổ chức thực hiện kế hoạch linh hoạt phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn…

leftcenterrightdel
 Học sinh phải học online nên Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT và Cục Nhà trường nghiên cứu tổ chức thực hiện hình thức kiểm tra trực tuyến. (Ảnh: Bích Ngọc)

Riêng về cách thức thực hiện, các Sở GDĐT, Cục Nhà trường cần chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học linh hoạt với nhiều phương thức khác nhau, có sự điều chỉnh kịp thời do tác động của đại dịch Covid-19. Đẩy mạnh ứng dụng thông tin, chuyển đổi số, sử dụng văn bản điện tử. Tăng cường việc trao đổi nắm bắt tình hình của địa phương, khu vực và cơ sở giáo dục trên địa bàn thông qua các báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ, họp trực tuyến. Nghiên cứu tổ chức thực hiện hình thức kiểm tra trực tuyến, dự giờ thông qua các nền tảng học tập trực tuyến mà địa phương, cơ sở giáo dục đang thực hiện.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường, ngày 24/8/2021, Bộ GDĐT có Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng GDĐT. Ngày 03/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid-19.

Như vậy, hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022 đối với GDMN, GDPT và GDTX của Bộ GDĐT rất kịp thời, hợp lý. Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Bộ GDĐT nhấn mạnh việc chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện kế hoạch, phương thức tiến hành để có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình dịch Covid-19 tại địa phương./.

Minh Nguyệt