Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017, Thanh tra các cấp, ngành TP Cần Thơ đã thực hiện nhiều cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành tập trung vào những vấn đề bức xúc trong công tác quản lý nhà nước như đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng tài chính, quản lý đất đai, chính sách xã hội, thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng…Ngoài các nội dung thanh, kiểm tra theo kế hoạch, Thanh tra các ngành, các cấp còn triển khai thực hiện tốt các cuộc thanh tra đột xuất do lãnh đạo cùng cấp giao.

leftcenterrightdel

Từ đầu năm đến nay, ngành Thanh tra thành phố Cần Thơ đã tổ chức triển khai thực hiện 188 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 98,95% kế hoạch năm. Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 9,3 tỷ đồng; đã thu hồi 5,11 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 2 tập thể và 6 cá nhân; ban hành 997 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 4,53 tỷ đồng, đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 4,31 tỷ đồng. 

Cùng thời gian trên, các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố đã tiếp 2.909 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và 6 lượt đoàn đông người. Tiếp nhận 210 đơn thuộc thẩm quyền, trong đó có 179 đơn khiếu nại và 31 đơn tố cáo; đã giải quyết được 176/210 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 83,81%.

Đình Thuyết