Theo thông báo kết luận số 47/KL-TTr ngày 24/8/2018 của Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bờ sông Maspero thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, trong quá trình thực hiện dự án Chủ đầu tư cũng để xảy ra nhiều sai phạm như: chưa kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong quá trình điều hành quản lý dự án, để cho các đơn vị thi công lập dự toán thừa khối lượng, một số hạng mục thi công thiếu khối lượng so với thiết kế, quá trình nghiệm thu sai với thực tế thi công.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Sóc Trăng công bố kết luận thanh tra về Dự án công trình Kè bờ sông Maspero Thành phố Sóc Trăng 

Những sai phạm trên nguy cơ gây thất thoát về kinh tế với số tiền hơn 689 triệu đồng; trong đó, có hơn 487 triệu đồng thừa khối lượng so với bản vẽ thiết kế và hơn 201 triệu đồng thiếu khối lượng so với bản vẽ thiết kế.

Kết luận thanh tra đã yêu cầu UBND Thành phố Sóc Trăng thu hồi số tiền hơn 487 triệu đồng của 3 đơn vị thi công của từng gói thầu của dự án; đồng thời, giảm trừ chi phí xây lắp hơn 201 triệu đồng do nghiệm thu chưa đúng quy định.

Kết luận thanh tra cũng yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Sóc Trăng chỉ đạo Ban Quản lý Dự án xem xét kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát để xảy ra sai phạm nêu trên.

Đình Thuyết