leftcenterrightdel
 Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

 

Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý tài chính đối với Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa; giải quyết đơn tố cáo và trình báo sai phạm ngày 05/11/2018 của công dân đối với ông Vũ Viết Sơn – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

Thời kỳ thanh tra là năm 2016 – 2018, khi cần thiết Đoàn thanh tra được xem xét các trường hợp có liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2019 của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa.

Theo Quyết định thanh tra số 31/QĐ-TTT, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, Đoàn thanh tra gồm 5 thành viên do ông Nguyễn Ngọc Sinh, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng 2, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa làm Trưởng đoàn. Đồng thời, phân công Tổ giám sát Đoàn thanh tra gồm 2 thành viên do bà Võ Thị Lệ Xuân, Thanh tra viên, Phó Trưởng phòng 5, Thanh tra tỉnh làm Tổ trưởng. Tổ giám sát thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 24/3/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra./.

Minh Nguyệt