Trong 6 tháng đầu năm, ngành Thanh tra tỉnh Hưng Yên đã thực hiện 99 cuộc thanh tra hành chính, trong đó thanh tra theo kế hoạch là 98 cuộc và 1cuộc thanh tra đột xuất. Qua thanh tra đã kiến nghị xử lý về mặt kinh tế với số tiền là 22.410,68 triệu đồng, thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền: 9.165,64 triệu đồng; kiến nghị khác: 13.245,04 triệu đồng; kiến nghị xử lý 77.773m2 đất; đề nghị xử lý hành chính 5 tổ chức.

Cùng thời gian, tỉnh Hưng Yên đã tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, theo đó, đã thực hiện 22 cuộc thanh tra, kiểm tra, ban hành 22 kết luận.

Qua thanh tra đã chỉ rõ những ưu điểm, kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế để nhắc nhở, chấn chỉnh công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC. Thanh tra trách nhiệm đồng thời thực hiện việc hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị được thanh tra, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu. Công tác phòng, chống tham nhũng phải được duy trì thường xuyên, thực hiện nghiêm quy định về phòng ngừa tham nhũng.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tỉnh Hưng Yên cho biết đã thực hiện 35 cuộc, ban hành 22 kết luận với 135 tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra. Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu là tài nguyên môi trường, nông nghiệp, công thương.., có đơn vị chưa tiến hành cuộc thanh tra chuyên ngành từ đầu năm, chỉ xử phạt hành chính theo quy định do các phòng chuyên môn chuyển đến.

leftcenterrightdel
 Một góc thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Chí Kiên

Đặc biệt, qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 43 tổ chức, cá nhân vi phạm; ban hành 35 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 443 triệu đồng

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, công tác thanh tra được thủ trưởng các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo sát sao. Việc xây dựng Kế hoạch thanh tra đảm bảo nội dung, theo định hướng của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh. Các cuộc thanh tra đã tập trung theo từng lĩnh vực, chuyên đề được dư luận quan tâm, dễ có nguy cơ xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Đặc biệt, đã tăng cường hoạt động thanh tra liên ngành do Thanh tra tỉnh chủ trì, các sở ngành tham gia, nhằm đánh giá toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật, hạn chế việc chồng chéo đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra, tránh việc gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra, nhất là đối với các doanh nghiệp.

Qua công tác thanh tra, chất lượng một số cuộc thanh tra được đánh giá cao, qua thanh tra hướng dẫn, uốn nắn, giúp các đơn vị được thanh tra hiểu rõ hơn các quy định cụ thể của pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thực thi; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý sau thanh tra; chấn chỉnh, xử lý các tồn tại, sai phạm cả về mặt kinh tế và hành chính.

Lan Anh