Cụ thể, Đoàn thanh tra do ông Phan Hữu Danh - Trưởng phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng, Trưởng đoàn; thời kỳ thanh tra năm 2020; thời hạn thanh tra là 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra tại đơn vị.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Vĩnh Long công bố quyết định thanh tra tại đơn vị (Ảnh: CTTĐT Thanh tra tỉnh Vĩnh Long) 

Tại buổi công bố quyết định thanh tra, đại diện Thanh tra tỉnh đã quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, Thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra. Đồng thời, yêu cầu Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra bám sát kế hoạch thanh tra được phê duyệt. Thành viên Đoàn thanh tra có xây dựng kế hoạch cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao thật chi tiết, chặt chẽ, làm việc với tinh thần trách nhiệm là chấp hành pháp luật, tuân thủ chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, và ý thức kỷ luật của cán bộ thanh tra.

Bên cạnh đó, đề nghị đơn vị được thanh tra phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ cho Đoàn thanh tra để hoàn thành theo kế hoạch được giao.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận quyết định thanh tra; đồng thời, chỉ đạo các phòng ban thuộc sở phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra, trong phạm vi trách nhiệm của mình, sẽ cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến nội dung thanh tra để đoàn thanh tra sớm hoàn thanh nhiệm vụ được giao./.

Đình Thuyết