Theo báo cáo, trong 06 tháng đầu năm 2017, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra trên cơ sở bám sát chỉ đạo định hướng của Thanh tra Chính phủ, chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh, từ đó giúp cho việc thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của ngành, địa phương.

Về công tác thanh tra: Trong 06 tháng đầu năm 2017, Thanh tra Tỉnh đã thực hiện 12 cuộc thanh tra hành chính tại 80 đơn vị. Qua thanh đã phát hiện 28 đơn vị có sai phạm; kiến nghị thu hồi số tiền 3.427,66 triệu đồng; đã thu hồi được số tiền 3.192,53 triệu đồng, đạt 93,14%; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 24 tổ chức, 11 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 01 vụ việc. Về thanh tra theo chuyên đề, thanh tra tỉnh đang tiến hành thanh tra  việc quản lý và sử dụng đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị số 11/CTTTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ theo Kế hoạch số 3001/KH-TTCP ngày 14/11/2016 của Thanh tra Chính phủ 

leftcenterrightdel
Ảnh: Quang cảnh buổi họp của Thanh tra Đồng Tháp 

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 06 tháng đầu năm 2017, Thanh tra Tỉnh đã tiếp thường xuyên và định kỳ 95 lượt công dân, tiếp nhận  xử lý 102 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Qua phân loại, xử lý còn 25 đơn thuộc thẩm quyền, Thanh tra tỉnh đã tham mưu giải quyết xong 19/25 vụ khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ 76% 

Ngoài ra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh, Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, thành lập Tổ Kiểm tra và đã tiến hành việc kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2017 tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và một số sở ban ngành . Qua đó, giúp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương nhận ra được những hạn chế, thiếu sót của đơn vị mình trong các công tác này, từ đó có những biện pháp để khắc phục những hạn chế, yếu kém và thực hiện ngày càng tốt hơn các nội dung này; đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước của ngành, địa phương, đơn vị.

 Bên cạnh đó thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 08/5/2017 về tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra năm 2010 trong toàn ngành dự kiến sẽ tổ chức tổng kết trong thời gian tới.

Đình Thuyết