Thanh tra trách nhiệm tại 229 đơn vị

Năm 2020, ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai đã triển khai 133 cuộc thanh, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất (giảm 05 cuộc so với năm 2019); kiến nghị thu hồi nộp ngân sách các khoản tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra; đồng thời ban hành nhiều văn bản đề xuất Thủ trưởng các cấp, các ngành chỉ đạo thực hiện kết luận; sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách chưa phù hợp. 

Quá trình tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được bảo đảm về trình tự, đem tới sự hài lòng cho đông đảo nhân dân nhờ các phương án xử lý thấu tình, đạt lý. Trong năm qua, ngành Thanh tra Lào Cai đã đón tiếp 3.444 lượt người (tăng 580 lượt so với năm 2019), trong đó có 110 đoàn đông người. Tham mưu giải quyết trên 90% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được tập trung chỉ đạo, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân. Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành được phổ biến rộng rãi thông qua các buổi tuyên truyền; cấp phát tài liệu, tờ rơi; đăng phát tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngành Thanh tra Lào Cai đã thực hiện thanh tra trách nhiệm đối với 113 sở ngành, huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn với số đơn vị được thanh tra, kiểm tra là 229 đơn vị. Sự minh bạch trong hoạt động của các cấp, các ngành, sự công khai trong tài sản và thu nhập của cơ quan, cán bộ trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc tạo lập và duy trì lòng tin của nhân dân vào chính quyền địa phương.

Các mặt công tác khác được triển khai thực hiện đồng bộ, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực; công tác phối hợp với các cấp, các ngành được tăng cường, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong công tác.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị cũng tập trung thảo luận, đề ra những chủ trương, biện pháp để thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn. Đặc biệt tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính - ngân sách, việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội…; tránh chồng chéo trong thanh tra; phấn đấu hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường đã ghi nhận, đánh giá cao ngành Thanh tra Lào Cai hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao với chất lượng, hiệu quả cao trong năm 2020.

 Quan tâm xử lý sau thanh tra để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra

Về thực hiện nhiệm vụ năm 2021, theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đối với công tác thanh tra cần quan tâm kiểm tra thực hiện xử lý sau thanh tra đối với các vụ việc đã có kết luận, quyết định xử lý để phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra. Đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo cần bố trí đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ để cán bộ tiếp dân vừa có thể tiếp dân vừa hướng dẫn, giải thích cho dân hiểu khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế việc khiếu tố sai do không hiểu luật.

Trong giải quyết khiếu nại tố cáo phải tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, cần tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến cán bộ, nhân dân; triển khai tích cực các giải pháp phòng ngừa, gắn việc phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng. Đối với công tác xây dựng ngành, cần tiếp tục kiện toàn bộ máy và chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Một số cá nhân và đại diện tập thể được khen thưởng

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Vũ Xuân Cường đã trao Huân chương lao động hạng Ba cho Chánh Thanh tra tỉnh Đàm Quang Vinh; nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Đàm Quang Vinh đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Xuân Cường, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Phúc, đồng thời khẳng định những kết quả đạt được trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020 của ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai đã góp phần quan trọng trong việc củng cố hệ thống chính trị, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, an ninh, quốc phòng được giữ vững. Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, năm 2019 ngành Thanh tra Lào Cai cần tiếp tục nỗ lực phát huy hơn nữa trọng trách của mình trong đó, chú trọng kết hợp giữa thanh tra trách nhiệm gắn với phòng, chống tham nhũng và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; quan tâm chế độ thông tin báo cáo, thể hiện chính xác và đầy đủ những kết quả công tác..., nhằm góp phần vào nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh và xây dựng ngành Thanh tra Lào Cai ngày càng vững mạnh./.

                                                                  

                                                                   Trần Văn Hải