Hội nghị tổng kết được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở UBND thành phố Hà Nội đến các quận, huyện, thị xã của thành phố.

Theo báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2021, trong năm qua, các cơ quan hành chính của Thành phố triển khai 352 cuộc thanh tra; đã kết luận 219 cuộc. Nội dung tập trung vào thanh tra trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước trong một số lĩnh vực: quy hoạch, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng; tài chính, tài sản công; việc thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng… Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm 17,94 tỷ đồng và kiến nghị xử lý 1.080 m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 43 tập thể và 87 cá nhân.

Riêng cơ quan Thanh tra Thành phố đã triển khai thực hiện 30 cuộc thanh tra; đã kết luận 19 cuộc, đang tiếp tục thực hiện 11 cuộc; quá trình thanh tra đã phát hiện vi phạm và kiến nghị kiến nghị thu hồi 3,07 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều đoàn thanh tra có nội dung phức tạp, quy mô lớn, được dư luận xã hội quan tâm, như: Thanh tra diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn Thành phố; Thanh tra toàn diện công tác tổ chức đấu thầu mua sắm tập trung tại Trung tâm mua sắm tài sản công thuộc Sở Tài chính; Thanh tra việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường do Công ty Minh Quân thực hiện trên địa bàn Thành phố,... Qua đó, đã góp phần ổn định tình hình chính trị trên địa bàn Thành phố.

Về công tác tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn, trong năm 2021, các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp thường xuyên 21.458 lượt công dân (giảm 31,7% so với năm 2020) đến KNTC, kiến nghị, phản ánh. Lãnh đạo các cơ quan hành chính đã tiếp định kỳ, đột xuất 10.049 lượt công dân (giảm 20,6%), trong đó có 37 lượt đoàn đông người/15 vụ việc (giảm 70,5%). Ngoài ra, lãnh đạo các cấp, các ngành với vai trò là người đứng đầu cấp ủy, là đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã làm tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri,… kịp thời nắm bắt nguyện vọng của người dân, thông tin vụ việc để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo có lý, có tình.

Cùng với đó, Thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn,... công khai theo đúng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, như: thông báo tại các cuộc họp, niêm yết tại trụ sở, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp thông tin khi có yêu cầu. Trong kỳ báo cáo, đã triển khai kiểm tra 791 cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động.

Về kế hoạch công tác năm 2022, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng nói riêng, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố tập trung vào một loạt nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tổ chức các cuộc thanh tra đột xuất, bảo đảm kết luận khách quan, chính xác, kịp thời nhằm tham mưu tốt nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng phù hợp với tình hình mới khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Chú trọng việc thực hiện công khai, minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, chú trọng việc rèn luyện ý thức, phẩm chất, kỹ năng ứng xử trong công việc, trong tiếp xúc, làm việc với người dân và doanh nghiệp.

leftcenterrightdel
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: HNM)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của Thanh tra thành phố Hà Nội trong năm 2021 trên tất cả lĩnh vực công tác, dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Về nhiệm vụ trong năm 2022, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Thanh tra thành phố Hà Nội tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thì công tác thanh tra cần được triển khai linh hoạt, phù hợp với tình hình mới./.

Quỳnh An