Quyết định thanh tra đối với Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc thời kỳ 2018 – 2020, thời hạn thanh tra là 40 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

leftcenterrightdel
Quyết định thanh tra tại TP Bảo Lộc 

Trong đó, sẽ thanh tra đối với công tác quản lý, sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn đối với công trình, dự án từ khi có chủ trương đầu tư đến thời điểm thanh tra.

Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Viết Chi - Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo - Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn. Các thành viên khác của Đoàn gồm các CADN bộ, Thanh tra viên thuộc Thanh tra tỉnh; Sở Tài nguyên Môi trường và Thanh tra TP  Bảo Lộc.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ lập kế hoạch thanh tra trình Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt và tổ chức tiến hành thanh tra theo nội dung kế hoạch đã duyệt. Kết thúc thanh tra, Đoàn thanh tra báo cáo kết quả trình Chánh Thanh tra tỉnh.

Ông Lê Văn Liệu - Phó Chánh Thanh tra tỉnh được giao chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc Đoàn thanh tra thực hiện kế hoạch, giúp Chánh Thanh tra xử lý hoặc trình Chánh Thanh tra tỉnh xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra.