Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố quyết định thanh tra, ông Cao Đình Hòa - Phó Chánh Thanh tra tỉnh quán triệt đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2021 đã được của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Phó Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu các cá nhân, đơn vị được thanh tra có trách nhiệm hiểu rõ mục đích yêu cầu cuộc thanh tra, nghiêm túc chấp hành và phối hợp chặt chẽ, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra để thực hiện đảm bảo theo nội dung quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh. Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị được thanh tra thống nhất cử cán bộ chuyên môn có liên quan phối hợp làm việc và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho Đoàn Thanh tra.

leftcenterrightdel

Ông Cao Đình Hòa - Phó Chánh Thanh tra tỉnh quán triệt yêu cầu của cuộc thanh tra. 

(Ảnh: Thanh tra Quảng Ngãi)

Trong thời gian 45 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định), Đoàn Thanh tra do ông Bùi Phương – Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ về quản lý, phát triển, sử dụng và bảo vệ rừng; việc bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn từ năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Trường hợp cần thiết, Đoàn thanh tra có thể xem xét những nội dung có liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra.
Sau thời gian thanh tra, Trưởng đoàn sẽ có báo cáo kết quả để Chánh Thanh tra xem xét, ban hành Kết luận theo quy định.

PV