Đến dự buổi công bố có Chủ tịch UBND huyện Mường Khương Phan Quốc Nghĩa, Trưởng các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan đến nội dung thanh tra.

​Theo Quyết định số 167/QĐ-TT ngày 01/8/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai, thời hiệu thanh tra tại huyện Mường Khương trong thời gian 03 năm (từ năm 2016 đến hết năm 2018); thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc thực tế. Đoàn thanh tra gồm 08 thành viên do Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hoàng Công Phái làm Trưởng đoàn. Cũng theo Quyết định thanh tra, việc giám sát, chỉ đạo Đoàn thanh tra sẽ do Chánh Thanh tra tỉnh Phan Đăng Toàn thực hiện.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hoàng Công Phái - Trưởng đoàn thanh tra đề nghị: UBND huyện cần chỉ đạo cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho Đoàn thanh tra; phân công đầu mối bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với đoàn, tạo mọi điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất; yêu cầu, các thành viên Đoàn thanh tra cần hoạt động đúng quy định, quy chế, giữ gìn hình ảnh người cán bộ thanh tra, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo mật thông tin; thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo kế hoạch được duyệt; không kéo dài, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường đơn vị được thanh tra.

leftcenterrightdel
Trụ sở UBND huyện Mường Khương (Ảnh: VH) 

Chủ tịch UBND huyện Phan Quốc Nghĩa tiếp thu ý kiến của Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hoàng Công Phái và thống nhất cao với quyết định, kế hoạch thanh tra. Huyện và đơn vị được thanh tra sẽ phối hợp cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra./.

V.H