leftcenterrightdel
Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Quảng Ngãi . Ảnh: PV
Theo đó, Đoàn thanh tra gồm 10 thành viên do ông Phùng Xuân Kiên, Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ, làm Trưởng đoàn, sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, hoạt động khai thác cát, đất, đá, sỏi và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; thanh tra một số dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 8321/VPCP-V.I ngày 5/10/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2020 (khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên). Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cũng công Quyết định số 534/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ về giám sát hoạt động đoàn thanh tra theo quy định.

Thanh tra Chính phủ đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với đoàn thanh tra cung cấp tài liệu, hồ sơ và báo cáo giải trình khi đoàn thanh tra yêu cầu, cử cán bộ làm đầu mối giúp đoàn thanh tra liên hệ, trao đổi, sắp xếp kế hoạch phù hợp bảo đảm vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về phía đoàn thanh tra, thực hiện nghiêm các quy chế của đoàn thanh tra trong bảo mật và phát ngôn. Thực hiện nghiêm túc, đúng, đầy đủ theo kế hoạch thanh tra được phê duyệt./.

H.T