leftcenterrightdel
 Lãnh đạo UBND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Đồng Xuân. Ảnh minh họa (Mỹ Luận) 

Quyết định nêu rõ, thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC và việc thực hiện các quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý TC có hiệu lực pháp luật của UBND huyện Đồng Xuân sẽ có thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (11/4)

Đoàn thanh tra do ông Lê Đức Tiễn - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 4 - Trưởng đoàn.

Đoàn có nhiệm vụ lập kế hoạch và tiến hành thanh tra theo quy định của pháp luật. UBND huyện Đồng Xuân có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo nội dung thanh tra và cử cán bộ có trách nhiệm trực tiếp làm việc với Đoàn thanh tra.

Niên độ thanh tra từ năm 2017 đến tháng 3 năm 2019./.

Lan Anh