Quyết định nêu rõ, Đoàn thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra việc tổ chức thực hiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính, cụ thể là việc áp dụng pháp luật trong xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả, biện pháp thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại các Sở ngành và UBND các huyện, thành phố giai đoạn từ năm 2014 đến 2018 theo nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 56/UBND-TCDNC ngày 07/01/2019.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Quá trình thanh tra, Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra được áp dụng các quyền theo quy định của Luật thanh tra và văn bản pháp luật có liên quan.

Giao Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo, giám sát, trình Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra.

Thời kỳ thanh tra: Từ năm 2014 đến năm 2018. Trường hợp cần thiết Đoàn thanh tra có quyền thanh tra trước và sau thời kỳ nêu trên.

Đoàn thanh tra gồm 10 thành viên, do ông Lê Quyện, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn; ông Trần Hải, Phụ trách Phòng NV2 Sở Tư pháp, Phó Trưởng đoàn.

Trưởng Đoàn thanh tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra cụ thể. Trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trọng thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định thanh tra và tiến hành cuộc thanh tra theo đúng quy định.

Thời hạn thanh tra: 60 ngày, kể từ ngày công bố Quyết đinh thanh tra (04/4).

Lan Anh