Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có ông Nguyễn Văn Uốt- Phó Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng, đại diện cho cơ quan tiến hành thanh tra; đại diện UBND thị xã Vĩnh Châu cùng các cơ quan có liên quan và tất cả thành viên Đoàn thanh tra.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2018, thời gian thanh tra là 45 ngày làm việc thực tế. Đoàn thanh tra có 06 thành viên, do Bà Huỳnh Thị Lan- Thanh tra viên chính- Trưởng phòng Thanh tra Giải quyết Khiếu nại, tố cáo 3- Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn. 

Đồng thời, Thanh tra tỉnh công bố Quyết định số 20/QĐ-TTr ngày 27/02/2019 về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo QĐ số 19/QĐ-TTr ngày 27/02/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng, gồm 02 thành viên, do ông Nguyễn Văn Uốt- Phó chánh Thanh tra tỉnh làm Tổ trưởng.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi công bố quyết định thanh tra 

Tại buổi công bố Quyết định thanh tra ông Trần Hoàng Thắng, đại diện lãnh đạo UBND thị xã; đại diện cơ quan được thanh tra thống nhất với Quyết định thanh tra; đồng thời, cam kết tạo điều kiện phối hợp để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Văn Uốt- Phó Chánh Thanh tra tỉnh khẳng định, đây là cuộc thanh tra thường xuyên theo kế hoạch đã được UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt. Mục đích thanh tra nhằm đánh giá những ưu điểm đã đạt được, cũng như những mặt còn thiếu sót trong việc thực hiện pháp luật về tài chính tại đơn vị (nếu có). Đề nghị các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ đúng với nội quy Đoàn thanh tra, trong quá trình thanh tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường tại đơn vị, thực hiện tốt mối quan hệ trong công tác giữa Đoàn thanh tra với đối tượng được thanh tra. Phó Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị đơn vị được thanh tra phản ánh kịp thời với Tổ giám sát khi nhận thấy Đoàn thanh tra gây khó khăn, nhũng nhiễu trong quá trình thanh tra. Đề nghị UBND thị xã Vĩnh Châu chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ chuyên môn có liên quan phối hợp tốt với Đoàn thanh tra khi có yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Đình Thuyết