leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Quyết định nêu rõ, thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong việc điều chỉnh giá thuê đất; quản lý, sử dụng đất cho thuê và việc thu, nộp tiền thuê đất đối với các tổ chức được Nhà nước cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đoàn thanh tra do bà Nguyễn Thị Vân - Trưởng phòng, Phòng Thanh tra 1, Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn; ông Trần Quốc Trị - Phó Trường phòng, Phòng Thanh tra 2, Thanh tra tỉnh làm Phó Trưởng đoàn.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong việc điều chỉnh giá thuê đất; quản lý, sử dụng đất cho thuê và việc thu, nộp tiền thuê đất đối với các tổ chức được Nhà nước cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời kỳ thanh tra từ năm 2012 đến năm 2018, những vấn đề có liên quan được xem xét trước và sau thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra./.

Lan Anh