leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa - Intenet

Theo đó, đối tượng thanh tra là Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; các cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; các đơn vị tư vấn, cung cấp, mua sắm, sử dụng trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến nội dung thanh tra.

Quyết định thanh tra nêu rõ, thời kỳ thanh tra từ năm 2014 đến tháng 9 năm 2019 (trường hợp cần thiết Đoàn thanh tra có thể xem xét những nội dung có liên quan trước và sau thời kỳ thanh tra). Thời hạn thanh tra là 60 ngày (không tính ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

Đoàn thanh tra, gồm 23 thành viên do ông Trà Thanh Danh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn; ông Bùi Phương, Trưởng Phòng Nghiệp vụ 1, Thanh tra tỉnh, Phó Trưởng đoàn.

Trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện theo quy định tại Điều 46, Điều 47 của Luật Thanh tra; Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra theo Thông tư số 05/2014/TT- TTCP ngày 16/10/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan./.

Lan Anh